źródło: SW Research

Trwająca od miesięcy epidemia koronawirusa wpłynęła na całe społeczeństwo. Wciąż zmieniające się obostrzenia wpływają na stan fizyczny i psychiczny ludzi. Zmienne warunki pracy, niepewność finansowa i ograniczona dostępność do usług to aspekty, które generują nasze nastroje. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania: “Barometr nastrojów i zachowań konsumenckich w trakcie epidemii” oraz porównanie z poprzednimi wynikami.

Jak wynika z raportu, z decyzją strony rządzącej o zamknięciu obiektów sportowych  zgadza się tylko 20% ankietowanych!

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-23.10.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu zebrano 1021 ankiet z reprezentatywną próbą grupy Polaków. Badanie ma charakter cykliczny, prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru XIII.Obecnie największymi obawami Polaków związanymi z epidemią są obawa o niewydolność służby zdrowia (60%, Pomiar XII – 43%), możliwość zarażenia się koronawirusem bliskich (54%, Pomiar XII – 42%) i wzrost cen usług i produktów (44%, Pomiar XII – 41%).

 Polacy jako stosowane środki bezpieczeństwa przed koronawirusem najczęściej wskazują częste i dokładne mycie rąk (84%, Pomiar XII – 73%), korzystanie z maseczek ochronnych, jeśli wychodzą z domu (82%, Pomiar XII – 59%) oraz korzystanie z płynów dezynfekujących i środków odkażających (74%, Pomiar XII – 62%).

 ¾ Polaków uważa, że kościoły i inne obiekty kultu religijnego powinny być objęte większymi obostrzeniami (Top 2 Boxes – 74%), a prawie 2/3 respondentów jest zdania, że osoby wracające z zagranicy powinny przechodzić obowiązkową kwarantannę (Top 2 Boxes – 64%).

 Niewiele niższy jest odsetek badanych, którzy uważają, że rodzice w szkołach podstawowych powinni mieć możliwość wyboru czy chcą aby ich dziecko chodziło do szkoły, czy uczyło się w trybie zdalnym (Top 2 Boxes – 63%). Ponad połowa respondentów jest zdania, że wszyscy uczniowie szkół ponad podstawowych powinni uczyć się w trybie zdalnym (Top 2 Boxes – 53%).

 Więcej niż sześciu na dziesięciu badanych uważa, że wprowadzenie noszenia maseczek w przestrzeni publicznej wpłynie pozytywnie na spadek liczby zachorowań na COVID-19 (Top 2 Boxes – 61%).

 59% Polaków uważa, że przy istniejących obostrzeniach wobec działalności lokali gastronomicznych, ograniczenia godzin ich otwarcia nie mają sensu (Top 2 Boxes), a 56% jest zdania, że kompletne zamknięcie obiektów związanych z branżą fitness jest błędnym posunięciem rządu (Top 2 Boxes).

Polecamy także:

MRPiT w opozycji do Ministerstwa Sportu w sprawie branży fitness