źródło: informacja prasowa

Branża fitness zarówno w Polsce jak i na całym świecie stanęła przed wielkim wyzwaniem jakim jest odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Mimo, że w wielu państwach branża nadal jest zamrożona, to w tle trwają istotne dla całego sektora wydarzenia i rozmowy, które mają na celu pomóc przezwyciężyć obecny kryzys.

Z inicjatywy EuropeActive, w ramach tak zwanego okrągłego stołu, współpracę podjęło 25 państw reprezentowanych przez krajowe stowarzyszenia branżowe. Do stowarzyszeń europejskich dołączyli przedstawiciele Rosji, Turcji, Ukrainy oraz Gruzji, tworząc największą tego typu grupę interesu. Przedstawicieli obradowali jak skutecznie wyprowadzić sektor z pandemii. Dodatkowo sesje miały przynieść odpowiedź na pytania w jaki sposób współpraca międzynarodowa może budować kapitał polityczny i promować znaczenie zdrowego stylu życia poprzez podejście oparte na wzajemnych korzyściach.

Wyprowadzić sektor z pandemii – trzy sesje

europeactive

Dyrektor ds. UE i Spraw Publicznych Lukas Declercq opisał, jak nowa kampania #BEACTIVE DAY skupiona wokół flagowego wydarzenia Komisji Europejskiej, jakim jest Europejski Tydzień Sportu, będzie prowadzona pod jednym hasłem #BEACTIVE. Już teraz sektor fitness wnosi duży wkład w Tydzień Sportu. Obecnie dzięki skupieniu na nowej tożsamości marki, wzrośnie świadomość, co pozwoli na zwiększenie liczby uczestników i umożliwi zjednoczenie kampanii krajowych.

Patrick Rijnbeek, Dyrektor NL Actief, wyjaśnił zmiany w holenderskim rynku fitness. Tamtejsze kluby fitness wdrażają przygotowane przez siebie programy skierowane do klientów, którym aktywność została zarekomendowana przez służbę zdrowia. Rozwija się również współpraca sektora z rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych. Holenderskie stowarzyszenie pracuje także nad programem, który kluby będą mogły wdrażać po odmrożeniu branży, oferując pomoc chorym na C-19.

Trzecia sesja dotyczyła prac europejskiego DataHub, będącego współpracą między EuropeActive, 4Global, Deloitte i pozostałymi kluczowymi partnerami projektu. Założeniem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości danych, które w przyszłości zbudują bazę dowodową zabezpieczając sektor przed ponownym zamrożeniem. A także pozwolą skutecznie wspierać jego odbudowę i rozwój.

Operatorzy, dostawcy systemów do zarządzania klubami, stowarzyszenia krajowe oraz dostawcy wspólnie opracują wskaźniki wydajności, które będą stanowić wartość dodaną, aby lepiej zaprezentować znaczenie branży. Europejski DataHub dostarczy 4 główne wnioski w 2021 r. Będzie to lepsze zrozumienie C19 i odbudowa sektora, przewodzenie w udziale branży i wgląd w zdrowie, zapewnienie szybkiej analizy wpływu i możliwości raportowania oraz, co ważne, stworzenie usług wartości dodanej dla stowarzyszeń krajowych. wyprowadzić sektor z pandemii

Inicjatywa EuropeActive

Dyrektor wykonawczy EuropeActive Andreas Paulsen wyjaśnił, że europejski DataHub jest integralną częścią strategii EuropeActive, która łączy nowe Grupy Doradcze i centrum badawcze THiNK Active. Opowiedział również o nowym współpracowniku EuropeActive. Dołączy on do zespołu ds. UE i spraw publicznych w Brukseli w celu wzmocnienia relacji z krajowymi stowarzyszeniami branżowymi.

Odnosząc się do Okrągłego Stołu EFAF, który odbył się we wtorek 2 marca, Andreas powiedział:

To spotkanie krajowych stowarzyszeń zebrało niesamowitą ilość wiedzy, doświadczenia i prośby o mocniejsze skupienie się na tym, co przyniesie sektorowi uzdrowienie i rozwój. Jestem niezmiernie dumny, że EuropeActive rozwinęło tę inicjatywę, która ciągle rośnie w od samego powstania w kwietniu 2019 r. Dodatkowo teraz przyciąga stowarzyszenia spoza naszego obszaru europejskiego, aby stać się największym tego typu wydarzeniem na świecie .

Polecamy także:

obniżenie podatku vat

Obniżenie podatku vat na usługi sportowe. Zapowiedź trwałych zmian?