MultiSport Index 2018: 30% Polaków uprawia aktywność fizyczną 3 razy w tygodniu


62% Polaków jest aktywnych fizycznie, a 48% uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu – wynika z pierwszej edycji raportu MultiSport Index, który pokazuje poziom aktywności fizycznej i sportowej społeczeństwa. Najpopularniejszym rodzajem aktywności jest bieganie, zaś najaktywniejsi są mieszkańcy województwa lubuskiego oraz Warszawiacy. To kompleksowe badanie powstało przy współpracy Benefit Systems z Kantar TNS.

Tworząc MultiSport Index 2018 zadaliśmy Polakom szereg pytań dotyczących aktywności oraz towarzyszących im motywacji. To dla nas bardzo ważne, by aktywność fizyczna była jednym z kluczowych tematów debaty społecznej, bo od niej zależy zdrowie i jakość życia Polaków – powiedział Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

W Polsce rośnie grupa osób, które podejmują aktywność fizyczną minimum 3 razy w tygodniu (30%), jednocześnie nieznacznie zmalała liczba osób uprawiających sport choć raz w tygodniu (z 50% w 2017 roku do 48% w 2018 roku).

To ciągle mało – komentuje dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej. – WHO jako minimalny poziom aktywności fizycznej określa zasadą 3x30x130 – minimum trzy razy na tydzień, po 30 minut, z tętnem na poziomie 130 uderzeń na minutę. Takie kryterium WHO spełnia tylko 30% badanych osób – mówi ekspert.

Raport odpowiada na pytanie o czynniki warunkujące aktywność fizyczną. Spośród nich wyróżnia się miejsce zamieszkania. Uprawianie sportu to domena dużych miast, co jest m.in. pochodną rozbudowanej infrastruktury. Wyniki znacząco różnią się pomiędzy województwami. Największy odsetek osób uprawiających sport co najmniej raz w tygodniu zamieszkuje województwo lubuskie (57%), śląskie (56%) i mazowieckie (54%). Najsłabiej zaś wypadły województwa: warmińsko-mazurskie (tylko 34%), zachodniopomorskie i podkarpackie (po 38%).

Polacy najchętniej trenują wieczorem. Do uprawiania sportu motywuje nas potrzeba dbania o zdrowie (45%) i zrelaksowania się (31%). Tylko 14% aktywnych robi to głównie dla wyglądu. Wiek jest czynnikiem, który wpływa najbardziej negatywnie na aktywność – emeryci i renciści stanowią większość wśród nieaktywnych. Analiza wyników badania MultiSport Index pozwoliła również na wyodrębnienie 4 segmentów aktywnych fizycznie Polaków („Rekreacja!”, „Być FIT!”, „Kumple z boiska” oraz „Pro-amator”), którzy charakteryzują się odmiennymi motywacjami, podejściem do zdrowia i odżywiania, a także potrzebami związanymi ze sportem. Największą grupę stanowi segment „Rekreacja!” (7,4 mln osób), który ćwiczy dla zdrowia i najczęściej wybiera rower oraz gimnastykę.

Raport stanowi skarbnicę wiedzy na temat aktywności sportowej mieszkańców Polski. Taki rezultat udało nam się osiągnąć dzięki bardzo szeroko zakrojonemu projektowi badawczemu. Pozwolił on uchwycić nie tylko całościowy, „sportowy” portret Polaków, ale też specyfikę poszczególnych regionów i województw – skomentował Grzegorz Ostrowski z Kantar TNS.

Multisport Index porusza również kwestie powiązania finansów z aktywnością. Dwie trzecie osób korzystających z obiektów sportowych za nie płaci, z czego ponad połowa (59%) decyduje się na abonamenty lub karnety. Aż 40% z nich za możliwość korzystania z infrastruktury sportowej płaci powyżej 100 zł miesięcznie. Niemal co piąta osoba (16%) korzystająca z siłowni, basenu czy klubu fitness korzysta z kart typu MultiSport.

Obecnie blisko milion pracowników w Polsce korzysta z Programu MultiSport, a połowa z nich nie uczęszczała do obiektów sportowych przed otrzymaniem karty. Istotne jest również to, że 78 proc. Użytkowników deklaruje, że ćwiczy częściej właśnie dzięki karcie MultiSport. Czujemy się odpowiedzialni za podejmowanie kolejnych działań aktywizujących Polaków oraz wspierających edukację społeczną w tym zakresie – powiedział Radzki.

Badanie zostało przeprowadzone na początku br. roku na próbie ok. 1800 Polaków. Będzie kontynuowane cyklicznie w kolejnych latach. Pełny raport jest dostępny jest tutaj.

MultiSport Index to kompleksowe badanie aktywności fizycznej (wysiłek podejmowany minimum raz w miesiącu) oraz sportowej (regularny wysiłek fizyczny podejmowany minimum raz w tygodniu – w związku z tym z wyliczeń wyłączono czynności rekreacyjne, takie jak jazda na rowerze w celach transportowych czy spacery) Polaków, wzbogacone o dane dotyczące poszczególnych województw (a w przypadku Warszawy nawet w rozbiciu na dzielnice). Raport powstał przy współpracy z Kantar TNS.


Benefit Systems działa na polskim rynku od 2001 roku. Spółka jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również na rynkach zagranicznych. Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów.


Kantar TNS Kantar TNS doradza klientom w obszarach innowacji, wizerunku marki, komunikacji i relacji z klientami, w oparciu o bogatą wiedzę ekspercką oraz wiodące na rynku rozwiązania. Pomaga klientom znaleźć i wykorzystać kluczowe okazje, mające istotny wpływ na wzrost biznesu. Kantar TNS działa w ponad 90 krajach na świecie. Jest częścią Grupy Kantar, jednej z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami rynku, dostarczaniem insightów oraz doradztwem.

źródło: Centrum prasowe Benefit Systems