źródło: ukactive

Branżowe stowarzyszenie ukactive, promujące interesy klubów fitness i siłowni w Wielkiej Brytanii przeprowadziło ankietę wśród swoich członków, na podstawie której przewidują, że bez natychmiastowej pomocy ze strony państwa 39% siłowni, basenów, ośrodków rekreacyjnych (ok. 2400 obiektów) zniknie z rynku wraz ze 100 000 miejsc pracy. Już teraz ukactive szacuje, że obecna sytuacja doprowadziła do zamknięcia około 400 obiektów w Wielkiej Brytanii.

core

Według danych Statista, w Wielkiej Brytanii istnieje około 6,7 tysięcy klubów fitness i siłowni z około 9,7 milionami członków. To czyni ten rynek drugim po Niemczech najbardziej wpływowym z całego sektora fitness w Europie. Ukactive w obawie przed zapowiedzianym na 3 marca ogłoszeniem budżetu przez kanclerza Rishi Sunaka wystosowała ostrzeżenie, które pozwoli uchronić obiekty od zamknięcia.

“Wzywamy rząd do umieszczenia zdrowia naszego narodu w centrum tego budżetu, ponieważ będzie on potrzebował sektora fitness i rekreacji bardziej niż kiedykolwiek podczas naszego wychodzenia z kryzysu zdrowotnego. Tysiące siłowni, basenów i obiektów rekreacyjnych jeszcze nie otrzymały żadnego wsparcia od rządu, które byłoby dostosowane do potrzeb sektora. Ten budżet oznacza najlepszą okazję, aby to naprawić i zainwestować w sektor, który obiecuje tak silne zdrowie i zyski ekonomiczne.”

Jeżeli potwierdzą się wyniki przeprowadzonej ankiety, utrata tak wielu obiektów zagrozi 450 mln funtów rocznych oszczędności, zapobiegając 30 milionom dodatkowych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu. Dzieje się tak, ponieważ sektor pomaga zapobiegać 900 000 przypadków cukrzycy typu 2 i 1,5 miliona przypadków bólu pleców każdego roku, co daje łączne oszczędności w wysokości 4,1 mld funtów.

Ukactive wzywa kanclerza do włączenia czterech środków wsparcia branży fitness do swojego budżetu:

 1. Obniżenie podatku VAT do 5%, aby wesprzeć ożywienie sektora
 2. Zapewnienie wsparcia finansowego dla operatorów z tytułu zaległych czynszów, które będą należne po wygaśnięciu moratorium na koniec roku budżetowego, a także przedłużenie moratorium na eksmisje z obiektów handlowych do października 2021 r.
 3. Przedłużenie o rok wakacji od podatku od działalności gospodarczej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie aktywności fizycznej i rekreacji – obecnie wakacje te wygasają w marcu 2021 r.
 4. Rozszerzenie funduszu naprawczego na rzecz rekreacji publicznej, obejmującego dodatkowe okresy zamknięcia poza pierwotnie uwzględnionymi.

Swoje postulaty podpiera szeregiem wyliczeń. Wraz z zamykaniem klubów fitness zagrożone są:

 1. 17,1 mln użytkowników rocznie i 10 mln członków, którzy wykorzystują siłownie i kluby fitness, aby pozostać aktywnymi.
 2. 13 miliardów funtów rocznego wkładu sportu i aktywności fizycznej w gospodarkę.
 3. 66% usług prehab i rehab dla chorych na raka świadczonych w centrach rekreacyjnych
 4. 7,25 mln funtów oszczędności dla NHS (publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii) każdego tygodnia, w oparciu o zmniejszenie stanu zdrowia: udar, rak piersi, rak jelita grubego, cukrzyca typu 2, demencja, depresja.
 5. 450 mln funtów oszczędności rocznie dzięki zapobieganiu 30 milionom dodatkowych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu. Sektor pomaga zapobiegać 900 000 przypadków cukrzycy typu 2 i 1,5 miliona przypadków bólu pleców każdego roku, co daje łączne oszczędności w wysokości 4,1 miliarda funtów.
 6. 2 miliony dzieci każdego roku korzysta z lekcji pływania oferowanych przez sektor
 7. Brak aktywności fizycznej jest czwartą co do wielkości przyczyną śmierci i niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii

Huw Edwards, dyrektor generalny ukactive, stwierdził: “Ważne jest, aby niepewność wokół sytuacji finansowej sektora została rozwiązana, aby obiekty mogły zaplanować ponowne otwarcie od 12 kwietnia”.

Polecamy także:

https://www.branzafitness.com/data-odmrozenia-fitness-wielka-brytania/

Ogłoszona została data odmrożenia branży fitness w Wielkiej Brytanii!