ARTYKUŁ OPARTY O WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 50 KLUBACH FITNESS

Poprawnie budując swoją markę, powinniśmy podążać według jasno określonego planu. Najpierw stworzyć misję firmy, następnie ustalić cele i wytyczyć zadania rynkowe. Kolejny krok, jaki należy postawić to ustalenie strategii działania. Wielu właścicieli klubów fitness i siłowni zaniedbuje niektóre lub co gorsza wszystkie z wyżej wymienionych szczebli rozwoju firmy.

W konsekwencji takich zaniedbań, wiele klubów odbija się jak kulka w maszynie pin ball, od jednej promocji do drugiej, od jednego wydarzenia do innego i od jednego trendu do następnego, stając się klubami bez charakteru. Sektor fitness to jeden z najbardziej kapryśnych sektorów biznesu, jaki znam. Jeden szczegół może tutaj zaważyć o sukcesie lub porażce danego miejsca. Bardzo ważnym jest podążanie według ustalonego programu, żeby nieprzewidziane sytuacje, pojawienie się nowej konkurencji lub nowych trendów nie wykoleiło składu, którym podążasz.

W tej publikacji chciałbym zaprezentować Wam 4 najbardziej popularne strategie, jakimi kierują się kluby fitness na całym świecie według badania: Konkurencyjne strategie stosowane w klubach fitness w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyniki badań empirycznych zebranych poprzez obserwacje, przeprowadzonego przez Dań-Cristian Dabija, Loana- Nicoleta Abrudan i Catalin Postelnicu na Babe-Bolyai University, Cluj-Napoca, w Rumunii. W badaniu przeanalizowano 50 różnych podmiotów świadczących usługi fitness. Naukowcy z Rumunii po zbadaniu zgromadzonego materiału doszukali się 4 głównych prądów, którymi najczęściej płyną właściciele klubów fitness, ustalając strategię działania dla swojego klubu.

Lider na rynku
Są to podmioty, które dominują na swoich rynkach. Przejmują inicjatywę przy zmianie cen panujących w sektorze, w którym operują, kształtują trendy, wprowadzają nowości. Chętnych do tronu jest jednak wielu, a pozycję dominatora może okupować tylko jeden podmiot, dlatego lider na rynku musi nieustannie zachowywać czujność i obserwować zachowania konkurencji, zwłaszcza w biznesie, do którego wpompowywane są coraz większe pieniądze i umacnia się trend internacjonalizacji inwestorów.   Zachowania liderów mogą przyczynić się do rozwoju rynku poprzez intensywne szukanie nowych metod pozyskiwania klientów, którzy nie praktykują treningów fizycznych z różnych powodów, na przykład: wysokiej ceny, nieodpowiedniej lokalizacji lub niedogodnych godzin operacyjnych.
Dzięki otwartości na nowe trendy mogą się oni również przyczyniać do zwiększenia frekwencji uczęszczania do klubów wśród osób przekonanych do treningów fizycznych. Przy działaniach mających na celu obronę swojej pozycji lub umocnienie jej najczęściej wprowadzają nowe usługi, otwierają nowe lokalizacje, stosują innowacyjne rozwiązania lub korygują ceny.

Pretendenci
Kluby z tej kategorii często przypuszczają ataki, aby zepchnąć z tronu lidera. Zazwyczaj konkurują one,  z klubami o podobnej wielkości lub mniejszymi oraz miejscami borykającymi się z różnego rodzaju kłopotami: finansowymi, zbyt wysokimi cenami, przestarzałym sprzętem, problemami administracyjnymi. Są to podmioty, które będą walczyć zawsze, nawet jeśli osiągną już zamierzony cel.

Naśladowcy
Strategią tej grupy jest naśladowanie lidera. Oczywistą zaletą tej metody jest minimalizacja kosztów innowacji, zapoznania konsumentów z nową usługą oraz uniknięcie związanych z tym zagrożeń. Kluby z tej grupy na ogół nie angażują się w walkę o tron lidera. Podążają one za trendami wytyczonymi przez innych.

Specjaliści
Strategia ta odnosi się do odpowiedniego zarządzania wąskim segmentem danego rynku. Ich za- dania opierają się o tworzenie, rozbudowę lub ochronę niszy, do której dotarli dzięki dobrej znajomości potrzeb ich konsumentów. W porównaniu z innymi strategiami ta odróżnia się od konkurencji długoterminową budową swojej pozycji, co w wielu przypadkach prowadzi do sukcesu.

Usytuowanie swojego biznesu pomiędzy konkurencją powinno następować świadomie, a nie wynikać ze zbioru przypadkowych akcji. Nie każdy chce zostać liderem w swoim segmencie, pretendenci, jeśli wygrają walkę o tron i tak będą szukać kogoś, z kim dalej będą mogli walczyć. Naśladowcy wolą pozostać w cieniu a specjaliści, podążają własną ścieżką, nie rozglądając się na boki. Przynależność do poszczególnych grup podyktowana jest często nie tylko działaniami zarządców klubów, ale również zasobnością ich portfeli czy ograniczeniami lokali, w których się mieszczą. Ważne jest zrozumienie, gdzie jest lub powinno być Twoje miejsce na rynku, aby nie tracić energii na działania, które i tak nie przyniosą pożądanego efektu.

Artykuł eksperta
Krystian Kempa

Polecamy także:

BF w rozmowie z Krystianem Kempą