źródło: ispo.com

Na podstawie przeprowadzonego badania “Fitness in times of Corona” wytyczono 7  trendów w branży na rok 2021. Wymowny tytuł zrealizowanego badania potwierdza przypuszczenia wszystkich ekspertów. Głównym czynnikiem rozwoju będą działania zorientowane na zdrowie i profilaktykę. Raport nie przedstawia żadnych innowacyjnych form rozwoju, ale podkreśla aspekty, o które właściciele czy managerowie muszą zadbać, aby przywrócić wysoką rentowność swoich klubów.

1. Kluby muszą spełniać wysokie standardy higieny

Jest to czynnik, którego najbardziej obawiają się klubowicze i od którego uzależniają powrót do systematycznej aktywności w klubach. 73% osób, które w czasie lockdownu zachowały formę korzystając z alternatywnych wówczas form treningu zastrzega pozostanie w przyszłości przy tej samej aktywności. Przed właścicielami klubów powstaje ogromne wyzwanie odzyskania zaufania dawnych klubowiczów.

2. Wprowadzenie oferty ukierunkowanej na zdrowie

Ralph Scholtz z DIFG upatruje duże możliwości dla rozwoju oferty fitness poprzez znaczący wzrost zainteresowania „corporate wellness” przez pracodawców.

3. Umocnienie zainteresowania zajęciami Body&Mind

Chociaż trend ten rozwijał się prężnie już przed okresem pandemii, obecnie coraz więcej osób narażonych jest na nadmierny stres spowodowany niepewną sytuacją ekonomiczną, obawą o zdrowie swoje i rodziny oraz zmianami wywołanymi obostrzeniami. To powoduje zwiększoną potrzebę odnalezienia aktywności przynoszącej relaks i uspokojenie jak joga, trening mentalny czy pilates.

4. Zróżnicowane i zorientowane na grupę docelową treningi

Indywidualizacja postępuje we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy to również oczekiwań ze strony klientów klubów fitness. Przewiduje się znaczący wzrost zainteresowania klubami butikowymi oraz mikro studiami treningu ze specjalistyczną ofertą usług. DIFG widzi możliwości zintensyfikowania zysków poprzez podniesienie opłaty za członkostwo w ww. klubach.

5. Świadczenie usług dla osób z grup ryzyka oraz seniorów

Wprowadzenie nowych rozwiązań ukierunkowanych dla seniorów oraz osób z grup ryzyka, aby czuli się bezpiecznie i widzieli wartość w przygotowanych celowo dla nich szkoleniach. Do realizacji tych założeń należy również przygotować się od strony marketingowej.

6. Podejście łączące aktywności sportowe z treningiem w klubie

Kluby stają się organem zarządzającym, organizującym treningi outdoorowe, treningi w domu czy też w przestrzeni wirtualnej. Wykorzystując nowoczesne technologie trenerzy mogą nadzorować treningi klubowiczów w przestrzeni pozaklubowej realizując część stworzonego wspólnie z klientem planu.

7. Oferta zajęć online i outdoor

Podobnie jak w poprzednim punkcie, kluby muszą przebudować swoją ofertę. Wprowadzić realizację zajęć offline w przestrzeni klubowej ale również online, a także umocnić zajęcia realizowane w plenerze. Oferta klubu musi stać się modelem hybrydowym, aby być konkurencyjną i wyróżniać się na tle pozostałych.

Polecamy także:

Inteligentna odzież – od teraz to Twój osobisty trener