źródło: ukactive

Kluby fitness i siłownie powinny skupiać się na umiejętnościach, a nie na wieku, podczas przygotowywania oferty i prowadzeniu zajęć dla osób w wieku 55 lat i starszych. To główny wniosek z najnowszego raportu Life In Years.

Raport został opracowany przez Instytut Badawczy ukactive we współpracy z Egym, który opiera się na konsultacjach dotyczących sektora fitness i rekreacji dla osób powyżej 55 roku życia.

Według danych wynikających z raportu tylko 54 procent dorosłych w wieku powyżej 55 lat podejmuje zalecane przez Światową Organizację Zdrowia 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo.

Nieco ponad jedna trzecia, dokładnie 34% jest klasyfikowana jako grupa nieaktywna, ponieważ nie przekraczają 30 minut aktywności w tygodniu.

Główne tematy, które wyłoniły się z przeprowadzonych konsultacji (w grupach fokusowych wzięło udział ponad 100 osób dorosłych w wieku od 55 do 90 lat) były:

 • dostępność,
 • atmosfera,
 • znaczenie interakcji społecznych,
 • zaangażowanie pracowników,
 • promocja,
 • podział zajęć
 • długoterminowe wsparcie zdrowia fizycznego po pandemii.

Na podstawie ustaleń ukactive opracowano 9 zaleceń dla operatorów, mających na celu poprawić zaangażowanie osób starszych w treningi.

Dziewięć zaleceń to:

 1.  Uczyń aktywność łatwą i dostępną
 2.  Skup się na ćwiczeniach siłowych jak najwcześniej, aby zachować niezależność osób po 55. roku
 3.  Twórz i buduj sprzyjającą integracji i przyjaźni atmosferę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ponownego przyjścia i wzmocnić poczucie przynależności i wspólnoty
 4.  Spraw, aby zajęcia miały bardziej społeczny i towarzyski charakter, aby zachęcić ludzi do przyjścia
 5.  Przygotowanie pracowników do wspierania specyficznych potrzeb zdrowotnych osób starszych poprzez rozwijanie ich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz wiedzy na temat powszechnych schorzeń
 6.  Kategoryzuj zajęcia według zdolności lub intensywności, a nie wieku uczestników
 7.  Dbaj o przejrzystość komunikacji i promocji, aby budować zaufanie konsumentów i pomagać im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących aktywności.
 8.  Uwzględnienie zmienionych potrzeb osób starszych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego po COVID-19
 9.  Stworzenie bazy danych, która pozwoli zrozumieć wpływ sektora na zdrowie starszych osób dorosłych i przyciągnąć inwestycje do sektora

Huw Edwards, dyrektor generalny ukactive, powiedział: „Wzrost zaangażowania w aktywność ze strony osób starszych daje naszemu sektorowi możliwość ugruntowania swojej reputacji w rządzie jako usługi podstawowej, zróżnicowania bazy członkowskiej i pozycjonowania się jako sektor napędzany społecznie”.

„Usługi oferowane przez sektor fitness nigdy nie były ważniejsze i nadal będziemy wspierać naszych członków w zapewnianiu bardziej pożądanych usług osobom starszym, aby mogli żyć dłużej i zdrowiej”.

Dr Matthew Wade, szef działu badań i rozwoju w ukactive, powiedział: „Jest to jak dotąd najbardziej kompleksowe badanie w sektorze fitness i rekreacji, które bada nie tylko to, co jest oferowane w szczególności osobom starszym, ale co ważniejsze, czego im potrzeba”. osoby starsze, osoby starsze, osoby starsze

„Badania pokazują nam, że bycie aktywnym fizycznie i podejmowanie treningu siłowego może pomóc osobom starszym prowadzić zdrowe i niezależne życie”.