artykuł partnerski

Prezentowane dane pochodzą  z cyklicznego pomiaru nastrojów i zachowań konsumentów w trakcie izolacji “Polacy w czasie epidemii” (3 fala). Badanie zostało zrealizowane w dniach 28 – 30.04.2020 metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych online (cawi) na panelu badawczym swpanel.pl

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków – struktura próby byłą dopasowana do struktury populacyjnej pod względem łącznego rozkładu płci, wieku i miejsca zamieszkania. Wywiady zrealizowano z osobami, które przed początkiem pandemii deklarowały korzystanie z usług siłowni, klubów fitness lub trenera personalnego oraz z osobami, które planują rozpocząć korzystanie z tego typu usług, w najbliższym czasie. Finalna próba badawcza wyniosła 800 respondentów. 90% próby stanowiły osoby, które przed epidemią deklarowały korzystanie z ww. usług. Pytania kwestionariusza zostały zaprojektowane przez agencję SW Research.

PODSUMOWANIE BADANIA

Dwie trzecie aktywnych fizycznie Polaków (67%) deklaruje, że zmniejszył się ich poziom aktywności fizycznej w porównaniu do okresu sprzed epidemii, z czego ponad jedna czwarta (27%) określa ten spadek jako „zdecydowany”.

Zamknięcie siłowni i klubów fitness jest drugą najbardziej istotną wskazywaną (zaraz po „ogólnych utrudnieniach związanych z epidemią”) przyczyną spadku aktywności ruchowej – tego zdania jest blisko połowa badanych (48%). Dla co piątej osoby (22%) ta przyczyna była wskazywana jako główna.

Dwie trzecie aktywnych fizycznie Polaków (65%) byłaby skłonna skorzystać z usług siłowni lub klubów fitness najdalej w ciągu 1 miesiąca od otwarcia klubu, a 40% byłaby gotowa odwiedzić klub nie później niż w ciągu 2 tygodni.

Dla osób aktywnych fizycznie, możliwość korzystania z klubu fitness czy siłowni to przede wszystkim okazja do poprawy własnej sylwetki, wyglądu (53%), sprawności i siły lub samopoczucia (po 49% wskazań). Ważne są również względy zdrowotne (45%), natomiast zdecydowanie mniejsze znaczenie maja aspekty towarzyskie, edukacyjne czy związane z wyczynowym uprawianiem jakiejś dyscypliny.

OPINIA EKSPERTA

Powszechna izolacja w związku z pandemią COVID-19 nie ominęła branży fitness, co więcej to właśnie ona musiała wyhamować najwcześniej. Po ministerialnym rozporządzeniu obowiązującym od 14 marca, w zasadzie z dnia na dzień przed kilkoma milionami Polek i Polaków zamknęły się tysiące klubów w całym kraju. Wyniki naszego ostatniego pomiaru pokazują, że dla blisko połowy aktywnego społeczeństwa, korzystanie z usług siłowni i fitness wynika przede wszystkim z potrzeby dbania o własne zdrowie, samopoczucie i wygląd. Dla większości z nich ograniczenie dostępu do tych usług oznacza istotny spadek aktywności fizycznej, który może przełożyć się na negatywne skutki psychiczne czy społeczne. Aktywni Polacy dają jasny sygnał dla branży upatrując nadziei w szybkiej poprawie sytuacji – deklarują niemal natychmiastową gotowość do skorzystania z usług fitness w ciągu kilku tygodni po ponownym otwarciu klubów, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednim norm sanitarnych.

Piotr Zimolzak Wiceprezes Zarządu SW RESEARCH

II CZĘŚĆ BADANIA

Sytuacja ekonomiczna branży fitness w czasie pandemii

Dane dot. sytuacji w klubach fitness zostały zebrane podczas przeprowadzania ankiety telefonicznej, w której wzięli udział właściciele klubów fitness oraz innych obiektów sportowych z danego sektora branży fitness.

Badanie zostało przeprowadzone dokładnie 60 dni od daty zamknięcia wszelkich obiektów sportowych, takich jak: kluby fitness, siłownie, baseny, szkoły tańca, studia EMS, studia treningu personalnego, boxy crossfit, studia fitness, szkoły sztuk walki.

Finalna grupa badawcza wyniosła 300 respondentów.

Pytania niezbędne do w/w analizy zostały przygotowane przez Polską Federację Fitness zrzeszającą kluby fitness w całej Polsce.

PODSUMOWANIE BADANIA

Ponad 30% wszystkich klubów i obiektów sportowych zwolniło z pracy ponad 4 osoby, co w wielu przypadkach stanowi przynajmniej połowę tzw. personelu podstawowego – recepcja, manager, trener personalny.

56% właścicieli nie skorzystało z tarczy antykryzysowej, z powodu braku możliwości zakwalifikowania się do większości programów. Dla pozostałych 44% były to kolejno głównie:
Zwolnienia z ZUS [35,3% korzystających z tarczy], „postojowe” dla pracowników [28,8% korzystających z tarczy] oraz pożyczka w wysokości 5000.00 zł [25,5% korzystających z tarczy]

Ponad połowa ankietowanych wskazała, że nie utrzyma się dłużej, niż miesiąc, w przypadku przedłużenia lockdown’u dla sektora branży fitness. Znaczna większość badanych wskazała
na datę 01.06.2020, jako ostateczną w kwestii otwarcia branży, aby uniknąć upadłości i bankructwa.

Ostatnia część dot. informacji na temat definitywnych zamknięć obiektów w najbliższej okolicy. Tutaj odpowiedzi pozytywnej udzieliło ponad 34% badanych.

Finalny komentarz – Podsumowanie eksperta

Branża fitness została zamknięta jako pierwsza, pozbawiona 100% dochodów, a otwarcia doczeka się jako ostatnia. Jest jedną z najbardziej poszkodowanych sektorów gospodarki w Polsce. Przed pandemią Polska zajmowała 7 miejsce pod kątem całkowitej wartości rynku w Europie.

Poza załamaniem związanym z koniecznością zamknięcia wszystkich obiektów, branża wkrótce odczuje także destrukcyjny wpływ innych czynników gospodarczych, w tym zmniejszenia popytu inwestycyjnego, spadku tempa wzrostu PKB i zachwiania decyzji zakupowych Polaków.

Branża fitness jest nieodłącznym elementem sektora zdrowotnego oraz jednym z narzędzi w walce z wieloma chorobami, poprzez wzmacnianie organizmu człowieka w wyniku aktywności fizycznej, a co za tym idzie – finalnym budowaniu odporności. Tomasz Napiórkowski, Prezes Polskiej Federacji Fitness

Polecamy także:

Pierwsze kluby sieci McFit w Niemczech ponownie otwarte!