źródło: https://www.miesiecznik-benefit.pl/rozwoj/styl-zycia/news/zdrowa-przyszlosc/

Świadczenia pozapłacowe wspierające zdrowy i aktywny styl życia pracowników coraz częściej stanowią dla pracodawców równie istotny element profilaktyki zdrowotnej co ubezpieczenie zdrowotne. Wsparcie regularnego ruchu pracowników przynosi nie tylko realne korzyści dla firm, lecz także staje się świadomym działaniem na rzecz aktywizacji polskiego społeczeństwa, które pod względem aktywności fizycznej wypada zdecydowanie poniżej europejskiej średniej.

O tym, że inwestycja w aktywność fizyczną niesie same korzyści, nie trzeba nikogo przekonywać. Z perspektywy osób aktywnych regularny ruch wiąże się z poprawą ogólnego stanu zdrowia, lepszą kondycją fizyczną i psychiczną oraz wzrostem energii życiowej. W przypadku pracodawców aktywność fizyczna wpływa na zmniejszenie absencji chorobowej pracowników (nawet 20 dni mniej na jednego pracownika w ciągu roku), wzrost satysfakcji zawodowej, większą efektywność oraz rozwój umiejętności miękkich. Pracodawcy przyznają również, że aktywność poprawia ich samopoczucie (91 proc.), wpływa korzystnie na jakość życia (88 proc.) oraz zwiększa motywację do pracy (55 proc.). Obecnie według danych firmy doradczej Sedlak & Sedlak z kart sportowych korzysta już 51,6 proc. pracowników otrzymujących świadczenia pozapłacowe. Benefity sportowe zaczęły aktywizować nie tylko pracowników firm, lecz także ich najbliższe otoczenie. Przykładem są karty Multi-Sport Senior będące odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę aktywizacji osób starszych. Według raportu MultiSport Index 2019 aż 53 proc. Polaków w wieku 55+ nie podejmuje w przeciągu miesiąca żadnej aktywności fizycznej.

Poziom aktywności fizycznej osób po 55. roku życia jest alarmujący, ponieważ znacznie odbiega od rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, która zaleca osobom starszym aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut dziennie 5 dni w tygodniu lub nawet bardzo intensywną aktywność przez co najmniej 20 minut przez 3 dni w tygodniu. Regularnie podejmowany ruch nie tylko poprawia samopoczucie i pracę mózgu, lecz także stanowi istotny czynnik profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych, które za blisko dekadę będą przyczyną 2/3 zgonów na świecie – mówi Adam Radzki z Benefit Systems.

Wśród osób 55+ największy wpływ na podejmowanie aktywności lub jej brak w codziennym życiu jest wykształcenie (39,6 proc.), postrzeganie społeczności lokalnej (23 proc.) oraz angażowanie się seniorów w stałą grupę zainteresowań (18,2 proc.). Okazuje się, że przynależność do tego typu grup, nawet niezwiązanych z uprawianiem sportu, wpływa pozytywnie na poziom aktywności fizycznej danej osoby.

Polska jest jednym z wielu krajów europejskich, gdzie coraz większą uwagę skupia się na problemie starzejącego się społeczeństwa. Obecnie w naszym kraju, według Głównego Urzędu Statystycznego, na 100 dzieci w wieku 0–14 lat przypada 112 seniorów, czyli osób w wieku 65 lat i starszych. Dodatkowo prognozy wskazują, że w 2025 r. po sześćdziesiątce będzie ponad 10 mln mieszkańców kraju, czyli prawie 28 proc. wszystkich, w 2035 r. już 11,4 mln (32 proc.), natomiast w 2050 r. ich udział wzrośnie do ponad 40 proc. (13,7 mln).

Na potrzeby badania MultiSport Index grupa seniorów została poszerzona o osoby, które znajdują się w okresie kilku lat przed zakończeniem pracy zawodowej. Moment ten jest niezwykle istotny, by wypracować i utrzymać zdrowe nawyki związane z aktywnością fizyczną, którą mogą wspierać obecnie także pracodawcy – dodaje Adam Radzki. Poddając wieloczynnikowej analizie grupę aktywnych Polaków 55+, raport MultiSport Index 2019 wyróżnił trzy segmenty aktywnych seniorów.

Do segmentu „Indywidualna rekreacja” (31 proc.) należą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcą zachować zdrowie, dlatego są aktywni fizycznie co najmniej raz w tygodniu. Aktywny tryb życia jest dla nich sposobem zachowania zdrowia, to także źródło przyjemności i relaksu. Osobom w tej grupie zdarza się korzystać z oferty obiektów sportowych, jednak preferują oni aktywność na świeżym powietrzu. Są aktywni fizycznie głównie w pierwszej części dnia. „Spacerem przez życie” kroczy 8 proc. Polaków po 55. roku życia. Przedstawiciele tego segmentu są aktywni fizycznie, ale rzadko uprawiają jakąkolwiek dyscyplinę sportową. Aktywność stanowi dla nich element dnia codziennego – nie jest zbyt intensywna, ale regularna, niemal nigdy nie odbywa się w obiektach sportowych. Ulubioną aktywnością osób w tym segmencie są spacery.

autor: Sandra Dobrowolska
specjalista ds. PR w Benefit Systems

Polecamy również:

Raport MultiSport dotyczący aktywności fizycznej Polaków