źródło: ZPP

Organizacje pracowników oraz pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, to jest: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych, wystosowali apel o otwarcie pozostałych, wciąż zamrożonych sektorów gospodarki, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Jak zaznaczyli, ograniczenie działalności w sposób znaczący osłabia gospodarkę i w dłuższej perspektywie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, zadłużeń, a także bankructw. Dodatkowo pracownicy oraz pracodawcy są w pełni gotowi, aby przestrzegać ustalonego reżimu sanitarnego. Apel o otwarcie gospodarki jest odpowiedzią na ostatnie decyzje rządu, który w połowie lutego zdecydował się na odmrożenie wybiórczej części branż ale nadal utrzymując lockdown dla sektorów, które jak zaznaczają organizacje, mogłyby funkcjonować w sposób bezpieczny. Takimi sektorami jest między innymi branża fitness, która już ponad cztery miesiące nie może funkcjonować. Jak też wiemy po ostatniej konferencji ministra zdrowia, sytuacja ta nie zmieni się na pewno do 14 marca.

“Ostatnie dni pokazały, że nie występują naruszenia reżimu sanitarnego w branżach odmrożonych w połowie lutego br. Nie ma merytorycznych podstaw, aby różnicować sytuację pracowników oraz przedsiębiorców z poszczególnych branż i sektorów”- czytamy

Pełna treść apelu poniżej:

Apel partnerów społecznych w RDS
o otwarcie gospodarki przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Organizacje pracowników oraz pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego apelują o otwarcie pozostałych sektorów gospodarki, które pozostają w lockdownie. Jednocześnie apelujemy o wdrożenie restrykcji sanitarnych, odpowiednich dla specyfiki poszczególnych branż. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy są gotowi przestrzegać wypracowanego reżimu sanitarnego.

Dotychczasowe postępowanie pracowników oraz przedsiębiorców w dobie stanu epidemii COVID-19 dowodzi, iż przedstawiciele wszystkich branż są w stanie prowadzić w pełni funkcjonującą działalność w sposób rozważny i uwzględniający charakter obecnego stanu epidemii. Ostatnie dni pokazały, że nie występują naruszenia reżimu sanitarnego w branżach odmrożonych w połowie lutego br. Nie ma merytorycznych podstaw, aby różnicować sytuację pracowników oraz przedsiębiorców z poszczególnych branż i sektorów.

Decyzje polegające na ograniczaniu prowadzenia przedsiębiorstw osłabiają polską gospodarkę, która w znacznym stopniu składa się z małych, rodzinnych firm. Żadna forma administracyjnego wsparcia nie zastąpi przedsiębiorcom relacji z pracownikami, kontrahentami i konsumentami, które to relacje stanowią podstawę życia społeczno-gospodarczego. Tym samym, każdy kolejny dzień ograniczeń powoduje nieodwracalne zmiany. Postępująca stagnacja gospodarcza skutkować będzie wzrostem bezrobocia, spiralą zadłużenia firm oraz ich bankructwami. Dlatego apelujemy o rozwagę oraz umożliwienie działania wszystkich pracowników oraz firm na równych, sprawiedliwych zasadach. Jesteśmy gotowi by wspólnie i odpowiedzialnie funkcjonować, przy zachowaniu wszelkich środków ograniczających ryzyko wzrostu skali epidemii.

Polecamy także:

Ustawa odszkodowawcza przyjęta przez Senat, jaka będzie decyzja Sejmu?