W ostatnich dniach przedstawiliśmy sześć części: Audytu Klubu Fitness jaki przygotowali prelegenci KMF. Aby ułatwić Wam analizę funkcjonowania Waszych obiektów, poniżej znajdziecie karty audytu, które odpowiadają poszczególnym częściom jak: ocenie ogólnej klubu, dział marketingu, sprzedaży, obsłudze instruktorsko – trenerskiej oraz pracy menedżera.

Czytaj także: Audyt klubu fitness cz. I – planowanie budżetu

Czytaj także: Audyt klubu fitness cz. II – marketing

Czytaj także: Audyt Klubu Fitness cz. III – skuteczność w sprzedaży karnetów i umów

Czytaj także: Audyt Klubu Fitness cz. IV – onboarding instruktora

Czytaj także: Audyt Klubu Fitness cz. V – kompetencje managera

Czytaj także: Odzyskaj energię i odporność psychiczną dzięki sile treningu mentalnego

Ocena ogólna klubu

 

  Tak Nie Uwagi
Dobra lokalizacja      
Niskie koszty      
Niskie ceny      
Unikalne usługi      
Duża konkurencja      

 

  Tak Nie Uwagi
Czy istnieje formalny biznesplan firmy?      
Czy pracownicy znają misję, wizję, wartości firmy?      
Czy przeprowadzany jest proces rekrutacji?      
Czy przeprowadzany jest proces onboardingu?      
Czy przeprowadzane są systematyczne rozmowy okresowe?      
Czy firma posiada jasną strukturę organizacyjną, podział kompetencji i obowiązków?      

 

Marketing

 

  Tak Nie Uwagi
Czy firma posiada strategię marketingową?      
Czy zdefiniowane są̨ wszystkie korzyści dawane klientowi?      
Czy zdefiniowane są̨ wszystkie koszty i obiekcje klienta?      
Czy komunikacja jest prowadzona językiem korzyści?      
Czy zdefiniowane jest UVP – unikalna wartość oferty?      
Czy wartość dawana klientowi wyróżnia klub na tle konkurencji?      
Czy firma dokonała segmentacji klientów?      
Czy istnieje budżet na działania marketingowe?      
Czy firma posiada stronę̨ internetową?      
Czy firma przeprowadza kampanie reklamowe? Jakie? W jakich mediach?      
Czy badana jest skuteczność́ marketingowa?      

 

Sprzedaż

 

  Tak Nie Uwagi
Czy firma posiada procedury sprzedażowe?      
Czy pracownicy znają cele sprzedażowe?      
Czy pracownicy są opiekunami swoich klientów?      
Czy pracownicy znają i stosują standardy przeprowadzania rozmów telefonicznych?      
Czy pracownicy znają i stosują standardy przeprowadzania rozmów bezpośrednich?      
Czy pracownicy kontaktują się z potencjalnymi klientami?      
Czy pracownicy kontaktują się z klientem w przypadku spadku ich aktywności?      
Czy pracownicy kontaktują się z klientem w przypadku braku płatności?      
Czy pracownicy kontaktują się z klientami w celu reaktywacji umowy?      
Czy pracownicy prowadzą aktywną sprzedaż produktów?      
Czy pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach?      

 

Obsługa instruktorsko – trenerska

 

  Tak Nie Uwagi
Czy klub posiada plan onboardingu dla wszystkich nowo zatrudnianych instruktorów oraz trenerów?      
Czy klub posiada plan onboardingu dla instruktorów, trenerów powracających po dłuższej przerwie?      
Czy w ramach procesu onboardigu uwzględnione są działania we wszystkich 4 obszarach (zasada 4C)?      
Czy sposób przekazywania informacji w procesie onboardingu jest jasny i precyzyjny?      
Czy klub ma wypracowane metody pomiaru weryfikacji przyswojonej w procesie onboardingu wiedzy?      
Czy instruktor, trener informowany jest na bieżąco o postępach w procesie onboardingu?      
Czy wszyscy pracownicy klubu są informowani o pojawieniu się nowego członka w zespole?      
Czy wyznaczona jest osoba/osoby odpowiedzialne za proces onboardingu?      
Czy opiekun zbiera informację zwrotną na temat przeprowadzanego procesu onboardingu?      
Czy firma posiada standardy obsługi instruktorskiej oraz trenerskiej?      
Czy pracownicy otrzymują feedback w odniesieniu do ich działań?      
Czy pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach?      

 

Menedżer

 

  Tak Nie Uwagi
Czy śpisz 7-8 godzin dziennie?      
Czy ćwiczysz co najmniej 3-4 razy w tygodniu po minimum 30 minut?      
Czy stosujesz przerwy na relaks (co 1,5 h + jedna 45 minutowa ma obiad)?      
Czy często odczuwasz irytację, niecierpliwość, niepokój, frustrację?      
Czy znajdujesz czas na aktywności, które dają Ci radość?      
Czy odczuwasz i wyrażasz wdzięczność sobie i innym ludziom?      
Czy potrafisz skoncentrować się na tym, co ważne w danej chwili?      
Czy przeznaczasz czas na refleksję, podsumowania, wyciąganie wniosków?      
Czy regularnie spotykasz się z zespołem w celu monitorowania postępów i budowania relacji?