źródło: UK Active

Aktywność fizyczna może być głównym narzędziem walki z rosnącym poziomem samotności wśród młodych ludzi.
Badanie przeprowadzone przez studentów wykazało, że uczniowie, którzy byli aktywni fizycznie o 21 procent rzadziej zgłaszali poczucie samotności.
Badania – prowadzone przez organizacje non-profit zajmujące się zdrowiem i AoC Sport, wiodącą organizację zajmującą się sportem i aktywnością fizyczną w edukacji 16+ – również znalazły szereg dodatkowych korzyści dla zdrowia psychicznego studentów, płynące z aktywności fizycznej.

Wyniki raportu, zatytułowanego British Active Students Survey:
Osoby aktywne fizycznie wg. badań, oceniają zadowolenie ze swojego życia znacznie wyżej niż mniej aktywni studenci, jednocześnie zgłaszając wyższe poziomy szczęścia, poczucie bycia częścią społeczeństwa i wyższe oczekiwania.

W badaniu wzięło udział 3666 studentów w wieku 16 lat i starszych, którzy oceniali poziom aktywności fizycznej, a także różne wskaźniki dobrego samopoczucia psychicznego.

Ponad dwie trzecie (70,8%) studentów uczelni wyższych nie spełnia zalecanych przez dyrektora medycznego poziomów aktywności fizycznej, z 25,5% sklasyfikowanych jako nieaktywne (podejmowanie mniej niż 30 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu). W przypadku barier dla aktywności fizycznej badanie wykazało, że 27,9 procent uczniów uważało, że są zbyt zajęci nauką, pomimo wcześniejszych badań wskazujących, że uczniowie o wysokim poziomie sprawności fizycznej mają tendencję do osiągania lepszych wyników w nauce.

„Raport pokazuje, jak szerokie są korzyści, które płyną ze sportu i aktywności fizycznej” – powiedział Marcus Kingwell, dyrektor zarządzający AoC Sport. Nadal jest dużo pracy do wykonania, żeby budować świadomość wśród uczniów i uświadamiania  jak ważną rolę odgrywa sport i aktywność fizyczna w rozwijaniu zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi na uczelniach.

Jack Shakespeare, dyrektor ds. Dzieci, młodzieży i rodzin, dodał: „Studenci zmagają się dziś z wieloma problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, stresującym życiem, egzaminami, obawami o pracę i niepewnością społeczno-ekonomiczną. Odkrycia te pokazują, że aktywność fizyczna w latach studenckich jest istotnym narzędziem wspierającym zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne młodych ludzi i stanowi ogromną szansę na lepsze samopoczucie uczniów”.

Polecamy także:

Nowości Technogym na Go Active Show

 

kontakt@branzafitness.pl