źródło: biuletyn EuropeActive

EuropeActive uruchomi specjalny pakiet e-learningowy dla operatorów i menedżerów klubów fitness, który będzie miał premierę we wrześniu. Program opiera się na nowych europejskich standardach CEN dla obiektów fitness (EN17229 : 2019) Jego celem jest, aby nowy standard europejski stał się punktem odniesienia dla wszystkich klubów fitness i aby był on wykorzystywany do poprawy biznesu i zaufania członków i użytkowników.

Normy europejskie opisują stosunki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zarządzania operacyjnego i pracy z klientami. Pakiet składa się z 10 łatwych do naśladowania jednostek z oceną i badaniem satysfakcji klienta. Wersja zapoznawcza jest dostępna tutaj. Na początku 2021 r. zostanie opublikowany kolejny dodatek do norm obejmujących kwalifikacje wymagane przez specjalistów fitness, wraz z wymogami nadzoru klubów (w tym systemów CCTV).

W odpowiedzi na ponowne otwarcie klubów po Covid-19, większość krajów opublikowała zestaw wytycznych. W oparciu o doświadczenia operatorów w całej Europie, nowa grupa ekspertów technicznych będzie współpracować z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) w celu opracowania specyfikacji technicznej dla bezpiecznej eksploatacji klubów, podczas epidemii zakaźnej. Możemy spodziewać się, że lokalne, regionalne, a nawet krajowe ograniczenia zostaną ponownie zastosowane w przypadku dalszych skoków lub ognisk Covid-19 lub podobnych zakażeń. Standard techniczny pomoże klubom, rządom, urzędnikom służbie zdrowia publicznego i innym osobom współpracować, w oparciu o dobre praktyki, aby pomóc klubom utrzymać je otwarte.

EuropeActive zainicjowała wniosek z CEN, a grupa ekspertów planuje przygotować europejską specyfikację techniczną w okolicy kwietnia 2021 roku. Europejski Program e-learningowy został wydany przez EuropeActive, aby pomóc operatorom i wszystkim osobom pracującym w klubach zrozumieć zasady bezpiecznej i higienicznej działalności, podczas ograniczeń Covid-19. Podgląd jest dostępny na  kanale YouTube tutaj.

Polecamy także:

Wspólne badanie przeprowadzone przez Deloitte i EuropeActive