Raport kwartalny Benefit Systems

Ponad 900 tysięcy kart MultiSport – w tym ponad 100 tys. na rynkach zagranicznych

Dnia 9 listopada 2017 r. grupa kapitałowa Benefit Systems opublikowała raport kwartalny za okres 9 miesięcy. Jak wynika z przedstawionego raportu, w trzecim kwartale 2017 po raz kolejny odnotowano zwiększenie sprzedaży flagowego produktu – kart MultiSport. Ich łączna liczba przekroczyła 900 tysięcy sztuk.  Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit w 3 kwartałach 2017 roku wzrosły o 29,3% do poziomu prawie 700 mln zł.  Zysk netto wyniósł w tym okresie 70,1 mln zł i był o 31,7% wyższy w ujęciu rok do roku.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Benefit, na pozytywne wyniki Grupy wpływ miało przede wszystkim efektywne wykorzystywanie potencjału rynkowego związanego z rosnącą popularnością zdrowego i aktywnego stylu życia. Na koniec września br. z kart MultiSport korzystało 913,6 tys. użytkowników (808 tys. w Polsce oraz 105,6 tys. szt. na rynkach zagranicznych – w Czechach (ok. 62 tys.), Bułgarii (37,7 tys.) i Słowacji (5,9 tys.). Przyrost liczby kart sportowych w Polsce w 3 kwartale 2017 r. względem 2 kwartału 2017 r. jest częściowo powiązany z udaną akcją budującą lojalność użytkowników w okresie wakacyjnym.

Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w 3 kwartałach 2017 roku wyniosły 536,7 mln zł i były wyższe o 17,9 proc. w porównaniu do 3 kwartałów 2016 roku, natomiast przychody segmentu Zagranica (agregowane wyniki spółek z Czech, Słowacji i Bułgarii) w tym okresie  wyniosły 62,1 mln zł, co oznacza ich ponad dwukrotne zwiększenie rok do roku.

Grupa Benefit Systems od kilku lat bezpośrednio inwestuje w rozwój branży fitness w celu zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport odpowiedniej infrastruktury sportowej. W ramach tych działań w trzech kwartałach 2017 roku spółki zarządzające klubami fitness otworzyły 32 nowe obiekty i prowadziły łącznie 143 klubów w Polsce oraz 11 zagranicą (w Czechach i Bułgarii). Segment fitness w omawianym okresie osiągnął 123,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.

 

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, odnotował w trzech kwartałach br. wzrost liczby użytkowników do poziomu 275,5 tys. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły w tym okresie łącznie 165,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25% rok do roku.

Skonsolidowany, raport półroczny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za III kwartały 2017 roku dostępny jest na stronie benefitsystems.pl

 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

1-3Q 2017
(w tys. zł)
1-3Q 2016
(w tys zł)
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 698 043 540 028 +29,3%
Zysk brutto ze sprzedaży 191 721 140 090 +36,9%
Rentowność brutto ze sprzedaży 27,5% 25,9% +1,6 p.p.
EBITDA 114 232 84 427 +35,3%
Zysk netto* 70 103 53 240 +31,7%

*przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

źródło: informacja prasowa