Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 3Q 2018

Na koniec III kwartału 2018 roku liczba kart MultiSport osiągnęła poziom 1 104,2 tys. szt., co oznacza
wzrost o 13,5% w Polsce oraz o 77,0% na rynkach zagranicznych względem III kwartału 2017 roku. W
Polsce z Programu MultiSport korzystało 917,2 tys. Użytkowników, a na rynkach zagranicznych 187,0 tys. W segmencie Fitness według stanu na koniec września 2018 roku spółki, w których Grupa posiada udziały
większościowe prowadziły 113 obiektów w Polsce oraz 15 klubów w Czechach i 2 w Bułgarii, które wspierają rozwój produktu na nowych rynkach. Grupa kapitałowa Benefit Systems publikuje skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku.

Zakup klubów Jatomi

Jak czytamy w raporcie, w dniu 26 kwietnia 2018 roku czeska spółka Fitness Place S.R.O. przejęła część przedsiębiorstwa składającą się z 5 klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach (4 w Pradze oraz 1 w Ostrawie) wcześniej prowadzonych w ramach sieci klubów pod międzynarodową marką Jatomi.

Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Benefit Systems prowadzonej w Polsce i za granicą tj.
długoterminowe zapewnienie stabilnej bazy współpracujących klubów fitness mieszczących się w
lokalizacjach atrakcyjnych dla użytkowników kart sportowych, a także zapewnienia rosnącej liczbie
użytkowników kart sportowych odpowiedniej dostępności oferty najpopularniejszych zajęć, w tym przede
wszystkim siłowni oraz zajęć fitness.

Zobacz pełny skonsolidowany raport kwartalny Benefit Systems za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku – tutaj.