fot. mat. prasowe

Benefit Systems jedyną polską firmą z tytułem B Corp

 

Firmy z certyfikatem Benefit Corporations są określane mianem najlepszych dla świata, a ich model biznesowy opiera się przede wszystkim na strategii zrównoważonego rozwoju, która wspiera m.in. ochronę środowiska, edukację publiczną i partnerski model współpracy z interesariuszami. Do międzynarodowej społeczności B Corp dołącza Benefit Systems, jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyna obecnie firma z polskim rodowodem. 

Na całym świecie funkcjonuje ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorstw ze 150 branż, które otrzymały certyfikat B Corp przyznawany przez amerykańską organizację pozarządową B Lab. B Corp ma na celu stworzenie nowej definicji sukcesu w biznesie mierzonego społecznym zaangażowaniem. Do grona firm B Corp zalicza się organizacje, które działają i angażują się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski model współpracy ze wszystkimi interesariuszami oparty o nadrzędną zasadę „win-win”. Obecnie jedyną firmą w Polsce, wyróżnioną certyfikatem B Corp jest  spółka Benefit Systems, która działa na rynku benefitów pozapłacowych i jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego – MultiSport.

– B Lab Europe z radością przyjmuje Benefit Systems do naszego globalnego ruchu firm pożytku społecznego. Jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej spółka publiczna z tym certyfikatem, Benefit Systems jest pionierem lepszego sposobu prowadzenia działalności, który z pewnością zainspiruje inne firmy z regionu do pójścia tą samą drogą – mówi Nathan Gilbert, dyrektor wykonawczy B Lab Europe.

Benefit Systems jest jedyną spółką publiczną w naszej części Europy.

B Corp w praktyce

Mimo że każda firma, niezależnie od struktury czy branży może ubiegać się o status B Corp, większość certyfikowanych przedsiębiorstw stanowią małe i średnie organizacje. Benefit Systems jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma także funkcjonujące w Polsce i za granicą spółki zależne, których system biznesowy wpływa na ocenę firmy w trakcie certyfikacji.

– Cieszymy się, że istnieje ruch skupiający firmy, dla których podstawą działania jest branie odpowiedzialności za wpływ na otoczenie. Jesteśmy dumni, że udało nam się spełnić wymogi i po prawie 2 latach pracy mogliśmy dołączyć do tego grona. Chcemy propagować ten koncept wśród innych przedsiębiorców i firm, które chcą zmieniać świat na lepsze– odbierając certyfikat powiedziała Izabela Walczewska-Schneyder.

Odpowiedzialność społeczna wpisana w kartę MultiSport

– Benefit Systems od lat działa na rzecz aktywnego stylu życia i rozwoju ludzi. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii i zdrowia dla wszystkich w każdym wieku. W realizacji tej idei od wielu lat pomagają nam Partnerzy, z którymi współpracujemy na zasadzie win-win, czyli poszukiwania wzajemnych korzyści – zaznacza Izabela Walczewska-Schneyder, członek zarządu Benefit Systems.

Pracownicy, środowisko i społeczności lokalne

W ramach certyfikacji B Lab prowadzi szczegółową analizę funkcjonowania firmy i jej otoczenia. Aby uzyskać certyfikat, firma musi zdobyć określoną minimalną liczbę punktów w kilku kategoriach.

Pod uwagę brane są m.in. sposób traktowania pracowników, pozytywny wpływ na środowisko oraz realizacja konkretnych celów społecznych. Benefit Systems najlepszy rezultat otrzymało m.in. w analizie polityki zatrudnienia, wskaźniku wsparcia społeczności oraz w obszarze ochrony środowiska.

– W codziennej pracy tworzymy środowisko otwarte na kreatywność i różnorodność. Dbamy o to, żeby nasi pracownicy czuli się komfortowo i mieli możliwość rozwoju. Mamy jasną politykę zatrudniania, szeroki pakiet benefitów. Szacunek i wzajemne wsparcie to wartości, które towarzyszą nam na co dzień – mówi Izabela Walczewska-Schneyder.

Zobacz także: