photo:  3844328 / pixabay.com

Wzrost przychodów ze sprzedaży w Polsce i za granicą – Benefit Systems publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku

900 tys. sztuk kart sportowych

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Grupa Benefit Systems zakończyła pierwszą połowę roku z dobrym wynikiem w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży o 28,4 proc. do poziomu 458 mln zł. Zysk netto, przypadający akcjonariuszom dominującym, wyniósł 37,1 mln zł i był o 42,2 proc. wyższy niż w 2016 roku. Liczba kart sportowych osiągnęła w tym okresie poziom blisko 900 tysięcy sztuk.

Na wyniki Grupy w omawianym okresie wpływ miało efektywne wykorzystanie trendów rynkowych – w Polsce przede wszystkim utrzymującej się popularności aktywnego stylu życia oraz zmian na rynku pracy wymagających od pracodawców coraz atrakcyjniejszej oferty dla pracowników, natomiast na rynkach zagranicznych rosnącej popularności Programu MultiSport oraz poszerzającej się oferty sportowej dla użytkowników kart.

W czerwcu br. z kart MultiSport korzystało ponad 803 tysiące użytkowników w Polsce oraz prawie 96 tysięcy na rynkach zagranicznych – blisko 55 tysięcy w Czechach oraz 41 tys. w Bułgarii i na Słowacji. Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) wyniosły 356,2 mln zł i były wyższe o 17,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. W pierwszym półroczu dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowały spółki zagraniczne, odpowiedzialne za dystrybucję kart MultiSport w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii – spółki te osiągnęły łącznie 38,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza zmianę o 132,2 proc. rok do roku.

W celu zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport atrakcyjnej infrastruktury sportowej Grupa Benefit Systems rozszerzyła w pierwszym półroczu swoją strategię wspierania rozwoju branży fitness o rynki zagraniczne, nabywając dwa kluby w Czechach oraz dwa w Bułgarii. Segment Fitness osiągnął blisko 78 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, odnotował w pierwszym półroczu br. wzrost liczby użytkowników do poziomu 262 tysięcy. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły 20,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,9 proc. rok do roku.

Skonsolidowany, raport półroczny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za I półrocze 2017 roku dostępny jest tutaj.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems przedstawia sie następująco:

1H 2017 (w tys. zł) 1H 2016 (w tys. zł) Zmiana
Przychody ze sprzedaży 457 643 356 365 28,4%
Zysk brutto ze sprzedaży 116 043 80 660 43,9%
Rentowność brutto ze sprzedaży 25,4% 22,6% +2,77 p.p.
EBITDA 63 149 43 902 43,8%
Zysk netto* 37 233 26 070  42,8%

*przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

 

Benefit Systems S.A. od kilku lat realizuje strategię inwestycji w branżę fitness, wspiera jej rozwój oraz profesjonalizację. Spółka działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych.