Biznes plan dla klubu fitness, czyli w jaki sposób realnie zaplanować biznes fitness?

Biznes plan to szczegółowa analiza wdrożenia na rynek oraz zaplanowanie działalności w branży. To plan działania, który zbudowany jest z wielu elementów składowych, które są swoistą „mapą działań” w drodze do sukcesu. Dobrze zaprojektowany – realny do wykonania, nie może być wyłącznie planem pobożnych życzeń, ale powinien odpowiadać realiom rynkowym i być bardzo szczegółowo i skrupulatnie dopracowany. Jak dobrze wiemy, nieodpowiednio zaplanowany biznes to spore kłopoty dla Inwestora. Nie można przesadzać z huraoptymizmem, bo rzeczywistość może nas srogo rozczarować. Świadomie, więc uczulam w tej kwestii.

Biznes plan powinien posiadać skrupulatnie przygotowany „spis treści”. Jedynym z elementów składowych biznesplanu jest streszczenie, które to wydaje się być najprostszym zadaniem i nie powinno nikomu z przyszłych Inwestorów sprawić trudności. W tej części należy opisać całe przedsięwzięcie oraz dokonać oceny jego rentowności na podstawie innych danych przedstawionych w dalszej części biznesplanu. To w tym miejscu należy ocenić realne szanse na powodzenie lub też podjąć decyzję o odstąpieniu od planowanej inwestycji. Pamiętajmy, że stworzenie biznes planu jest szansą na dobry biznes albo szansą na uratowanie nietrafnie zainwestowanych pieniędzy.

Drugim ważnym składnikiem, o który należy zadbać są informacje o firmie: krótka historia, udziały, misja i zakres działalności. W tym miejscu należy zaznaczyć czy skupiamy się wyłącznie na branży fitness czy tez poszerzamy usługi o odnowę biologiczną, tj. masaż, sauna, baseny lub o rehabilitację. To ważny aspekt, ponieważ nie każdy Inwestor zna się na tego rodzaju usługach i potrafi je poprawnie zaprojektować. W takim przypadku, wydaje się niezbędna pomoc osób, które mają wiedzę i doświadczenie w podobnych projektach.

Kolejne istotne elementy to: analiza konkurencji, opis usług-produktów, dystrybucja i promocja, struktura zatrudnienia, planowana organizacja pracy, informacje finansowe oraz harmonogram realizacji naszej inwestycji.

Powyższy artykuł zapoczątkowuje cykl dotyczący tworzenia biznes planu dla klubów fitness. W kolejnej części poruszę kwestie związaną z analizą konkurencji.

Zapraszam do lektury.

Anita Bajdalska