źródło: komunikat gov.pl

Wysłuchanie i analiza postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli branży fitness oraz właścicieli aquaparków, basenów i solariów – to temat dzisiejszych konsultacji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz wiceminister Olgi Semeniuk z reprezentantami tego sektora polskiej gospodarki. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą. Będziemy się zastanawiać, co w ramach dostępnych modeli biznesowych możemy wspólnie wypracować na przyszłość. Nam wszystkim zależy bowiem tyleż na dobru państwa branży, co na możliwie najlepszej kondycji polskiej gospodarki – podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

A wiceminister Olga Semeniuk dodała: – Bardzo dziękujemy za każdy głos z państwa strony. Będziemy się starali możliwie szybko wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego.

Od poniedziałku w strefie czerwonej obowiązuje zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness. Wyjątek stanowią baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w hotelach, a także w podmiotach wykonujących działalność leczniczą adresowaną do pacjentów oraz w obiektach przeznaczonych do sportu wyczynowego, a także dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wzięli także udział m.in.: Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Adam Abramowicz – rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, przedstawiciele branży fitness, w tym Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.

Przedstawiciele branży wskazali, że doceniają wszystko, co państwo zrobiło dotychczas dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o zabezpieczenie ich płynności finansowej i ochrony miejsc pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Ponadto, przedstawili swoje stanowiska i postulaty w zakresie dalszego punktowego wsparcia ich branży.

A są to m.in.:

  • wsparcie finansowe  poprzez pokrycie  procentowego spadku przychodów w ujęciu rok do roku lub przy obiektach otwartych krócej niż rok
  • uruchomienie dopłat powiązanych z średnio miesięcznymi przychodami za wskazane miesiące;
  • prawo do wsparcia finansowego  powinno objąć przedsiębiorców działających przed 16.10.2020 r.;
  • otwarcie branży  powinno się odbyć w możliwie najszybszym terminie, tj. 24.10.2020 r.;

Przedstawiciele wszystkich branż zadeklarowali też wzmocnienie reżimu sanitarnego w swoich obiektach.

Do stałego kontaktu z branżą fitness – z ramienia MRPiT – wydelegowano Panią Kamilę Król; adres do korespondencji: kamila.krol@mr.gov.pl.

 

 

Polecamy także:

Pierwsze sprzeciwy wobec zawieszenia działalności Klubów Fitness