Branża Fitness: Przegląd Prasy wydanie I

Rozpoczynamy nową serię na portalu Branża Fitness! Nasz branżowy przegląd prasy to zbiór interesujących, aktualnych i godnych uwagi artykułów oraz publikacji, które pojawiły się w ostatnim czasie w wybranych, krajowych oraz zagranicznych środkach masowego przekazu. Do ich lektury oraz wyrażania opinii zachęcają Magdalena Szmidt oraz Tomasz Napiórkowski.

Co w ostatnim czasie było najważniejsze? W którym kierunku zmierzamy? Nad, którymi aktualnymi zagadnieniami warto pochylić się i przez chwilę zastanowić? W pierwszym wydaniu krótko zaprezentowaliśmy najbardziej interesujące tematy oraz zastanawialiśmy się nad wnioskami przedstawionymi przez autorów.

Zaplanowana częstotliwość kolejnych wydań to raz na miesiąc. Czekamy na Wasze zgłoszenia oraz zachęcamy do wyrażania opinii. W kolejnych miesiącach, w naszym studio Branża Fitness TV  przewidujemy gości specjalnych.

Źródła:

K.Kempa, „Najlepsi mimo wszystko”

R.Fischer, „Fitness przyszłości” – Body Life 3/2017, 4/2017

P.Bowman, „My advice for gyms looking to create digital memberships” 

I.Baum, „Boutique Fitness Studios Are Redefining What It Means to Cross-Train” 

A.Wolski, „Jak uratować upadający klub?”