Ponad 66 milionów Amerykanów korzysta z klubów fitness. Pomimo wyzwań związanych z COVID, ostatnie dane wskazują, że ogólny wskaźnik uczestnictwa w amerykańskiej branży fitness osiągnął 21,8%, co jest najwyższym wynikiem w historii tej branży.

W 2021 r. więcej niż jeden na pięciu Amerykanów należał do klubu fitness lub studia, w sumie 66,5 mln konsumentów w wieku powyżej 6 lat. Najnowsze dane potwierdzają wzrost o 3,8% w ciągu ostatnich dwóch lat, co pokazuje jak duże jest znaczenie branży.

“Jest to wyraźny dowód na to, jak ważne są fundamentalne elementy branży fitness. Wzrost nastąpił pomimo zamknięcia klubów, nałożenia surowych ograniczeń przez rząd oraz gwałtownego rozwoju oferty cyfrowej” – powiedziała Liz Clark, prezes i dyrektor generalny IHRSA.

“Jest to wyraźne świadectwo wartości klubów i studiów, znaczenia społeczności, jakości instruktażu oraz szerokiej oferty zajęć stacjonarnych”.

Porównanie z sytuacją sprzed roku nie jest w tym momencie miarodajne, biorąc pod uwagę liczbę klubów fitness, które zostały zmuszone do zamknięcia, oraz konieczność zamknięcia mieszkańców w ich domach. Wzrasta ogólny odsetek osób korzystających z co najmniej jednego klubu fitness lub studia fitness, osiągając 27% populacji – najwyższy wynik w historii.

Mimo że średnia frekwencja znacznie się zmniejszyła, mogło to być spowodowane ograniczonym dostępem do placówek, tymczasowym zamknięciem ich z nakazu rządu, brakiem powrotu dorosłych do biur, oczekiwaniem na dostępność szczepionek, ograniczeniami w korzystaniu z nich oraz brakiem pełnej oferty klubów.

Pomimo wyzwań związanych z COVID, ostatnie dane wskazują, że ogólny wskaźnik uczestnictwa w programie osiągnął 21,8%, co jest najwyższym wynikiem w historii. Tendencja w zakresie liczby wizyt ogółem w tym okresie gwałtownie spadła z 6,7 mld w 2019 roku do 4,5 mld w 2021 roku. Podobnie, średnia liczba rocznych wizyt w klubach przypadająca na jedną osobę zmniejszyła się ze 109 do 72. Wszelkie wnioski mogą być przedwczesne, ponieważ może to być bezpośrednio skorelowane z czynnikami, na które zwrócono uwagę wcześniej. W przyszłym roku właściwe wnioski będą bardziej jednoznaczne.

Badanie to zostało przeprowadzone przez IHRSA w ramach Rady Aktywności Fizycznej. Wykazało ono, że całkowita liczba konsumentów – członków i klientów – wzrosła o 2,1% podczas COVID. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczba wizyt spadła o prawie jedną trzecią.

Bardziej kompletny Raport IHRSA dotyczący konsumentów w klubach fitness zostanie opublikowany jesienią. Latem tego roku IHRSA opublikuje swój Raport Globalny 2022.

źródło: informacja prasowa
foto: Craig Lovelidge/Unsplash