źródło: www.leisuremedia.com

Siłownie i kluby fitness na całym świecie zaczynają rozważać plany ponownego otwarcia w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. IHRSA stworzyła listę kontrolną spraw, które należy wziąć pod uwagę, przy ponownym otwarciu klubów.

Opracowano 18 „pytań” do rozważenia przez operatorów przy planowaniu jak i kiedy otwierać kluby.

Zostały one podzielone na cztery kategorie:

  • Przechowywanie
  • Czyszczenie i urządzenia sanitarne
  • Personel
  • Operacje

IHRSA podaje, że wszystkie ponowne otwarcia po epidemii COVID-19, powinny początkowo obejmować rozległe dystansowanie społeczne i ulepszone sprzątanie, a kluby muszą zapewnić odpowiedni personel i zapasy, aby zrealizować swoje plany. Operatorzy muszą stosować się do wszelkich porad i wskazówek władz w obszarze, na którym działają.

„W przypadku każdego planu istotne jest, aby decyzja o ponownym otwarciu była zgodna z najbardziej aktualnymi informacjami od władz krajowych, regionalnych, stanowych i lokalnych, w odniesieniu do harmonogramu ponownego otwarcia oraz wszelkich ograniczeń, które należy wprowadzić po ponownym otwarciu„ – czytamy w wypowiedzi przedstawicieli IHRSA.

Poniżej prezentujemy checklistę, 18 pytań dla operatorów fitness, na które powinien odpowiedzieć sobie każdy zarządzający klubem:

1. W jaki sposób Twój klub ograniczy jednorazowo liczbę osób w obiekcie, aby spełnić wymagania dystansu społecznego, i jak będzie to monitorowane i egzekwowane?

Według Colina Granta, dyrektora generalnego Pure International Group, kiedy kluby w Chinach po raz pierwszy się otworzyły, członkowie mogli zarezerwować dostęp do klubu w 90-minutowych blokach czasowych, a pracownicy sprzątali klub przez godzinę między tymi spotkaniami. Personel musi zostać uwzględniony w liczbie osób w klubie jednocześnie, jeśli rząd wprowadził ograniczenia.

2. Czy ponownie otworzysz ćwiczenia grupowe lub w małych grupach, z ekstremalnym dystansem społecznym?

Jeśli prowadzisz otwarte ćwiczenia grupowe, w jaki sposób upewnisz się, że zajęcia są sformatowane tak, aby uniknąć udostępniania sprzętu i przestrzeni?

3. Co zrobisz ze swoimi wirtualnymi ofertami?

Czy będziesz kontynuować zajęcia grupowe wirtualnie? Co z treningiem personalnym? W jaki sposób ponowne otwarcie wpłynie na oferty wirtualne?

Na przykład niektóre grupy ryzyka (osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi) mogą nie być w stanie natychmiast wrócić. Oferty wirtualne mogą nadal przynosić wiele korzyści tym grupom, a ponowne planowanie może być dobrym czasem na zastanowienie się, w jaki sposób usługi wirtualne pasują do danego klubu.

4. Jak wymusisz dystans społeczny?

Powinno to obejmować urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych, w strefie wolnych ciężarów lub w innych miejscach klubu, takich jak szatnie lub obszary basenowe.

Niektóre kluby mogą umieszczać ręczniki lub znaki na każdej innej maszynie lub – jeśli jest to bezpieczne – strategicznie odłączyć lub wyłączyć maszyny. Dystans społeczny może być trudniejszy w strefie wolnego ciężaru lub w obszarach, w których ruch jest bardziej płynny.

5. Jakie zmiany w zasadach lub procedurach wprowadzisz, aby zapobiec gromadzeniu się ludzi w niektórych obszarach?

Należy się zastanowić, czy standardowa konfiguracja użyteczności klubu sprawi, że ludzie nie znajdą się w bliskich odległościach. Niektóre kluby ponownie otwierają zamykane szatnie (z wyjątkiem toalet), aby zachować dystans społeczny.

6. Jak często personel będzie czyścić maszyny i powierzchnie?

Jak posprzątasz sale ćwiczeń grupowych między zajęciami? Jakich środków czyszczących będą używać do każdego z nich? Zarys protokołów czyszczenia i harmonogram pomogą w koordynacji potrzeb kadrowych i dostaw.

7. Czy są jakieś trudne do czyszczenia przedmioty, które należy usunąć z podłogi?

Przykładem mogą być opaski, ciężarki do rąk, bloki do jogi, maty i ręczniki do rozciągania oraz niektóre rodzaje wałków z pianki.

8. Czy dodasz jakieś dodatkowe procedury czyszczenia, takie jak np. promieniowanie ultrafioletowe lub mgłowe?

Zastanów się, jak wpłynie to na podaż i potrzeby kadrowe. Rozpocznij wcześnie badanie dostawców, aby upewnić się, że masz zapasy potrzebne do wdrożenia planu.

Zastanów się, czy pracownicy mogą być obecni podczas niektórych procedur, takich jak czyszczenie przeciwmgielne, a jeśli nie, to w jaki sposób będziesz mieć czas, kiedy zostaną wykonane.

9. W jaki sposób pracownicy odpowiedzialni za czyszczenie będą chronieni przed zakażeniem?

Czy będą oni zobowiązani do noszenia rękawiczek lub zakrycia twarzy? W niektórych obszarach wymaga tego prawo. W Chinach pracownicy klubu i członkowie używają masek. Jednak w wielu częściach świata maski nie są dostępne dla konsumentów z powodu braku tych artykułów dla pracowników służby zdrowia.

10. Czy wymagasz od członków i personelu, którzy nie sprzątają, noszenia odzieży ochronnej, takiej jak maska?

Pokrycia twarzy materiałem mogą dodać warstwę ochronną, biorąc pod uwagę, że COVID-19 może być przenoszony przez osoby, które nie wykazują żadnych objawów i nie wiedzą, że są zarażone.

11. W jaki sposób będziesz komunikować się i egzekwować dobre praktyki czyszczenia sprzętu przez klubowiczów?

Na przykład, w jaki sposób zapewnisz swoim członkom czyszczenie sprzętu i przestrzeni przed i po użyciu, regularne mycie rąk? Co możesz wprowadzić, aby ułatwić im stosowanie dobrych praktyk czyszczenia i higieny?

12. Ilu pracowników potrzebujesz do ponownego otwarcia pierwszego etapu?

13. Których pracowników zatrudnisz ponownie w celu pełnienia swoich ról i jak poinformujesz o wszelkich zmianach w ich obowiązkach lub zadaniach?

14. Co zrobisz, aby zapewnić, że Twoje praktyki chronią pracowników przed narażeniem na COVID-19?

Czy przetestujesz pracowników pod kątem COVID-19 przed powrotem do pracy, jeśli testy będą dostępne? Czy będziesz codziennie monitorować stan zdrowia pracowników (np. kontrole temperatury)?

15. Jakie dodatkowe szkolenia będą potrzebne pracownikom, zanim klub ponownie otworzy się w środowisku po COVID-19?

16. Jaki czas przyjmiesz na ponowne otwieranie różnych sekcji swojego klubu?

Czy otworzysz wszystko naraz, czy etapami? W Chinach kluby ponownie otworzyły główne obiekty w pierwszej fazie, a szatnie, prysznice i baseny pozostały zamknięte. Niektóre kluby zdecydowały się na pozostawienie otwartych szatni do użytku w toalecie, ale nie do przebrania. Zastanów się, które segmenty swojego klubu chcesz otworzyć jako pierwsze i nakreśl harmonogram otwierania kolejnych segmentów.

17. Czy musisz dokonać aktualizacji lub zmian w obecnych usługach, aby zaspokoić nowe potrzeby, które zostaną ponownie otwarte w ograniczonym zakresie?

Przykładowo, jeśli zdecydujesz, że członkowie muszą zarezerwować przedział czasowy na wizytę w klubie, czy twoje oprogramowanie obecnie to obsługuje?

18. Czy są jakieś usługi wdrożone podczas zamknięcia, które będą kontynuowane po ponownym otwarciu?

Zastanów się, czy usługi te będą publicznie dostępne, w jaki sposób będą wycenione i jak będą zgodne z istniejącymi usługami.

Polecamy także:

Sonda: Perspektywa instruktora fitness wobec obecnie panującej pandemii