Jako zwieńczenie cyklu artykułów naszego eksperta – Sebastiana Goszcza, zadaliśmy pytanie: co stanowi największe ryzyko i wyzwanie obecnej sytuacji w branży fitness?

Utrzymanie płynności finansowej. Stworzenie strumieni przychodów i utrzymanie w ryzach struktury kosztowej.

W tej sytuacji największym wyzwaniem dla klubów jest utrzymanie płynności finansowej. W pierwszej kolejności to powinno być głównym punktem naszych rozważań. Kluby nie upadną z powodu koronawirusa. Kluby będą zmuszone ogłaszać upadłość gdy zabraknie płynności finansowej. Gdy nasze przychody przez dłuższy czas nie będą w stanie równoważyć kosztów.

Zatem z jednej strony zadbajmy o różnorodne źródła przychodów, z drugiej strony jak najszybciej przyjrzyjmy się i podejmijmy działania związane z naszą strukturą kosztową i naszymi zobowiązaniami. Mam na myśli działania mające na celu gruntowną analizę, a następnie rezygnację lub na drodze negocjacji umorzenie, zmniejszenie, rozłożenie na raty, przedłużenie terminu płatności naszych zobowiązań.

Kolejne wyzwania i ryzyka związane są z:

  • umiejętnościami i doświadczeniem menadżera/właściciela, to będzie swoisty test na przywództwo,
  • reakcją naszego zespołu, o który trzeba należycie zadbać na poziomie komunikacji i konkretnych działań,
  • reakcją naszych klientów, o których trzeba należycie zadbać na poziomie komunikacji i konkretnych działań, to także będzie swoisty test na to, jak klienci oceniają to co robiliśmy dla nich przez ostatnie miesiące i lata, jeśli dużo daliśmy, budowaliśmy relacje, społeczność dużo dostaniemy, jeśli tego nie robiliśmy,
  • organizacją pracy naszego zespołu w czasie kryzysu.

Jednym z największych ryzyk będzie, nic nie robienie.

Nie podejmowanie żadnych działań w zakresie opisanych powyżej. Wyzwań przed którymi stoimy.

Jednym z największych wyzwań, będzie zmuszenie się do działania w tym dziwnym czasie, gdy kluby pozostają zamknięte.

****

Sebastian Goszcz

Sebastian Goszcz, związany z branżą fitness od 1997 r., przez 20 lat jako Dyrektor Zarządzający odpowiadał za strategię i sprzedaż w sieci Fitness Klubów Rytm oraz Atmosfera Fitness&Wellness w Łodzi. Współzałożyciel, szkoleniowiec oraz partner zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej Espresso Fitness Business Solutions.

 

 

 

 

Polecamy także:

“Trzeba tą sytuację oceniać jako krytyczną!” – branża fitness w czasach pandemii oczyma eksperta cz.1