photo: photon_photo / Fotolia

Jakie dane osobowe może pobierać klub od Klubowicza?

Do przetwarzania danych osobowych we współczesnych realiach dochodzi podczas korzystania z różnego rodzaju usług, w tym oferowanych przez siłownie oraz kluby fitness. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od tego jaki podmiot dokonuje przetwarzania danych osobowych, czynności takie muszą odbywać się zgodnie z prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych.

Zasadą jest, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Jedną z takich przesłanek jest niezbędność danych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną takiej umowy. Klient, korzystając z usług siłowni czy klubu fitness, w celu skorzystania oferowanych usług, może być poproszony o podanie danych osobowych, np. podczas zakładania karty klubowej. Natomiast podmiot prowadzący klub, jest administratorem danych osobowych, a zatem musi pamiętać, że wolno mu przetwarzać wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do celu – realizacji usługi.

Z tego też względu danymi jakie mogą być przetwarzane są, np. imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail, względnie adres zamieszkania. Nieuprawnione jest jednak pobieranie i przetwarzanie danych osobowych, które nie posiadają cechy niezbędności do realizacji usług, np. dane biometryczne (odcisk palca uprawniający do wejścia na teren klubu), wszystkich danych osobowych znajdujących się w okazanym dowodzie osobistym (np. dane rodziców, PESEL). Wszelkie tego typu kategorie danych osobowych, mogą być przetwarzane przez klub, zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy dana osoba wyrazi na to dobrowolną, konkretną i jednoznaczną zgodę. Natomiast podmioty prowadzące kluby fitness oraz będące administratorami danych osobowych osób korzystających z usług, co do zasady powinny dokonywać zgłoszenia zbioru do GIODO.

Miłosz Mazewski – radca prawny Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, a także prawa ochrony danych osobowych. Posiada także bogate doświadczenie, m.in. z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, a także prawa pracy.