źródło: ukactive.com

Siłownie, kluby fitness oraz baseny w Wielkiej Brytanii ponownie udowodniły niskie rozpowszechnienie Covid-19 w swoich obiektach. Dane zebrane przez ukactive wykazały zaledwie 1,7 przypadków na 100 000 wizyt.

Udostępnione przez ukactive dane, opierają się na 75 milionach wizyt w obiektach sportowych w Wielkiej Brytanii. Przez 23 tygodnie (od 25 lipca 2020r. do 27 grudnia 2020r.), ukactive pozyskiwał zagregowane dane z ok. 2000 obiektów, monitorując częstotliwość występowania wirusa C-19 wśród osób, które odwiedziły wymienione obiekty. Z opublikowanych informacji 17 lutego 2021r. wynika, że chociaż wskaźnik zachorowań w populacji Wielkiej Brytanii stale wzrastał w okresie zbierania danych, częstotliwość występowania wirusa pozostawała niezwykle niska w brytyjskim sektorze fitness. Dodatkowo nie ma również dowodów na to, że do zakażeń doszło właśnie w obiektach sportowych. kluby fitness bezpieczne

Kluby fitness bezpieczne dla klientów i pracowników

Łącznie przez 23 tygodnie odnotowano 1277 zachorowań przy 75 milionach wizyt. To wynik ścisłej współpracy sektora z rządem Wielkiej Brytanii, w celu opracowania wskazówek dotyczących bezpiecznego powrotu do klubów fitness . Wspierani przez kampanię “Fit Together”, członkowie ukactive wykazali że kluby fitness, siłownie oraz baseny są w pełni bezpiecznymi miejscami zarówno dla ćwiczących jak i pracowników.

Operatorzy są też dobrze przygotowani do przechwytywania danych w czasie rzeczywistym. Wszelkie informacje są gromadzone w klubowych bazach zgodnie z obowiązującą ustawa o ochronie danych osobowych. To pozwala na szybką reakcję w sytuacji zachorowania lub konieczności przekazania informacji klubowiczom, organom lub instytucjom.

Kluby fitness niezbędne w walce z pandemią

Ukactive wstrzymało dalsze monitorowanie wizyt, w związku z ponownym lockdownem jaki wprowadzono w Wielkiej Brytanii. Po ich ponownym otwarciu ma nastąpić wznowienie monitorowania, w celu dalszego wspierania rządu oraz sektora.

Huw Edwards, dyrektor generalny ukactive, przyznał: “Nasz sektor nadal stanowi punkt odniesienia w zakresie bezpieczeństwa i monitorowania COVID-19. Dowodem tego są nasze najnowsze dane, które ponownie wykazują bardzo niską częstotliwość występowania wirusa w obiektach naszych członków”.

„Istotne jest, aby nasze placówki mogły zostać ponownie otwarte jako priorytet w ramach każdego podejścia etapowego, ponieważ są one niezbędne do wspierania zdrowia fizycznego i psychicznego milionów ludzi”.

Polecamy także:

EuropeActive

EuropeActive potwierdza niski poziom ryzyka Covid-19 w Klubach Fitness