Przy wciąż rosnącym zainteresowaniu zdrowym stylem życia, do znanych nam już zawodów trenera personalnego, dietetyka czy instruktora fitness można dołączyć nowy- diet coach.

Diet coach czyli kto?

Najłatwiej termin ten wyjaśnić ukazując różnicę między tradycyjnym poradnictwem dietetycznym, a właśnie diet coachingiem. W poradnictwie dietetycznym, dietetyk jest postrzegany jako ekspert. Od niego klient wymaga efektów jednocześnie stosując się do narzuconych odgórnie zaleceń. Poradnictwo ignoruje problemy z jakimi mierzy się odchudzający. Stąd kłopoty narastają, a w konsekwencji klient rezygnuje z diety lub wraca do wcześniejszych nawyków.

W diet coachingu klient traktowany jest jako ekspert, ponieważ najlepiej wie jaki jest, co i jak robi. Na podstawie tych informacji tworzy się dostosowany, indywidualny program odżywiania, który odpowiada stylowi życia klienta. Plan tworzy się razem z klientem w oparciu o jego potrzeby. Po rozmowach z diet coachem (indywidualnych lub grupowych) osoba ma podjąć działania dążące do zmian w obrębie: odżywiania, postępowania i zachowania.

Program diet coachingu u danej osoby trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

W pierwszej kolejności spotkania mają pozwolić odnaleźć główną przyczynę problemów związanych z wagą oraz ją wyeliminować. Wypracowane zmiany w obrębie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz planowania posiłków mają również wpływać na nasze życie zawodowe i rodzinne oraz podejmowane w tych obszarach decyzje.

Kto może zostać diet coachem?

Aby zostać diet coachem niezbędna jest wiedza z obszaru żywienia człowieka, coachingu oraz mentoringu. Dlatego najlepiej poradzą sobie osoby, które ukończyły kierunki takie jak dietetyka czy psychologia oraz interesują się wyżej wymienionymi dziedzinami.

Niezależnie od wykształcenia niezbędnym będzie odbycie szkolenia, podczas którego można poznać tajniki diet coachingu i nabyć umiejętności do tworzenia autorskich programów.

Poszukując takich kursów ważne jest, aby posiadały rekomendację Izby Coachingu.

Innym rozwiązaniem jest ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych, jednak z uwagi na fakt, że diet coach jest stosunkowo młodą dziedziną, niewiele uczelni oferuje związane z nim kierunki.

Zastanawiając się czy jest to biznes przyszłości, warto zapoznać się z najnowszymi badaniami przeprowadzonymi przez CBOS, z których wynika że połowa Polaków (51 proc.) waży za dużo. Co trzeci ma nadwagę (34 proc.), a co piąty (17 proc.) – jest otyły. Inne dane OBOP wskazują natomiast, że tylko 2 proc. badanych uważa, że ich dieta jest niezdrowa, najwięcej z nas (32 proc.) na skali od 1 do 7 ocenia swoją dietę na 5. Zgodnie z deklaracjami, Polacy chcą w większym lub mniejszym stopniu zmienić swoje kulinarne zwyczaje. Umieszczona w ankiecie odpowiedź „nie chcę niczego zmieniać” otrzymała mniej niż 1 proc. wskazań.

Diet coach to zawód oparty na pracy z drugim człowiekiem. Wymaga zrozumienia wielu procesów, ale jak zapowiadają specjaliści, jest to dziedzina która z pewnością będzie się prężnie rozwijać na przestrzeni najbliższych lat.