Czy zastanawialiście się jakie kompetencje powinien mieć „dobry” instruktor fitness? Jakimi cechami powinien się charakteryzować, na co należało by zwrócić uwagę zatrudniając go do swojego klubu fitness?

Na ten temat można spojrzeć z trzech różnych perspektyw, czyli z punktu widzenia managera klubu czy też managera strefy fitness, ale także samego instruktora fitness jak i od strony klienta. Każda ze stron jest ważna i nie należy jej lekceważyć.

Warto się tym różnym spojrzeniom przyjrzeć z bliska i wyciągnąć odpowiednie wnioski, które być może pozwolą nam spojrzeć na ten temat z innej strony, nie tylko przez pryzmat arkusza kalkulacyjnego, co jest jednym z kluczowych elementów, ale także należało by wejść w buty samego klienta i zastanowić się, czego on tak naprawdę od nas oczekuje, wybierając z naszej oferty zajęcia grupowe.

Z pomocą może przyjść badanie przeprowadzonym w I kwartale 2015 roku przez Małgorzatę Stanoch, Dorotę Szyszkę, Małgorzatę Majewską oraz Romana Celkę w kilku losowo wybranych klubach fitness w Poznaniu, które przedstawia punkt widzenia klienta na zajęcia fitness. 

W badaniu wzięło udział 155 osób, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę (n= 75) stanowiły osoby, które uczestniczyły w zajęciach fitness krócej niż trzy miesiące, drugą zaś (n= 80) osoby ćwiczące dłużej niż pół roku.

Wzięto w nim pod uwagę następujące osiem kompetencji instruktora:
Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu zostali poproszeni o uszeregowanie kompetencji instruktora według ich ważności.

Pogrupowano je w kolejności od cechy najistotniejszej (8 punktów) do najmniej istotnej (1 punkt).

Badanie dało następujące wyniki:

źródło: „Oczekiwania uczestników zajęć dotyczące kompetencji zawodowych instruktorów fitness”, M.Stanoch, D.Szyszka, M. Majewska, R. Celka, AWF Poznań, 2015

Dla jednej jak i drugiej grupy ważne było, aby instruktor był świetnym ANIMATOREM na swoich zajęciach. Nie tylko dbał o technikę i bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń na zajęciach czy też był metodyczny, dawał jasne i przejrzyste komendy, ale przede wszystkim był uśmiechnięty, życzliwy, emanował pozytywną energią i skutecznie motywował do pracy swoich podopiecznych. Dzięki takiemu zachowaniu łatwiej jest wyrobić nawyk regularnego treningu wśród klientów klubu fitness, a co za tym idzie ich wizyty w naszych klubach fitness powinny być częstsze.

Aby się przekonać, co sądzą kliencie w warszawskich klubach fitness, zapytałam kilku z nich o ich zdanie dotyczące cech dobrego instruktora.
Zobaczcie jakich odpowiedzi mi udzielili:

W jednym jak i w drugim przypadku, klienci bardzo mocno zwracali uwagę na cechy psychospołeczne wśród instruktorów, szczególnie te, które polegają na umiejętności skutecznego motywowania do ćwiczeń, tworzeniu miłej atmosfery, poczuciu humoru, życzliwości, pozytywnym nastawieniu i emanowaniu dobrą energią.

A czy Wy w swoich klubach zwracacie uwagę na ten aspekt? Czy doszkalacie swoich pracowników z miękkich umiejętności, tak aby stawali się oni coraz lepszymi instruktorami nie tylko od strony merytorycznej, ale także od strony „zaopiekowania się” klientem na zajęciach grupowych?

W kolejnej części poznają Państwo dalsze aspekty oceny instruktora biorąc pod uwagę popularne badania.

Artykuł eksperta:

Kamila Nowowiejska

W branży fitness od ponad 15 lat. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe marketing sportu na SGH. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu zarządzania i marketingu oraz szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Na co dzień zafascynowana pracą z ludźmi i zmianą ich nawyków żywieniowych oraz treningowych. Twórczyni marki Better Body Studio, a także odpowiedzialna za dobór trenerów i realizację programów treningowych dla aplikacji fitness Fitnoteq. Z sukcesem rozwinęła szkołę fitness Reebok University, wprowadzając m.in. do sprzedaży nowe programy treningowe, warsztaty oraz konwencje.

Polecamy także:

Szlifuj technikę dzięki filmom instruktażowym Hammer Strength Clinics