źródło: Europeactive

Największe jak dotąd badanie dotyczące praktyk dopingowych sportowców rekreacyjnych w Europie ujawniło, że powszechność stosowania zakazanych substancji jest niższa niż wcześniej sądzono. Wyniki zostały ogłoszone na 5. dorocznym spotkaniu FORUM antydopingowego w sporcie rekreacyjnym (FAIR+), które jest działaniem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Prof. dr Werner Pitsch i dr Monika Frenger (Saarland University i European Institute for Socioeconomy) wraz z prof. Ask Vest Christensen (Aarhus University) i dr Andrea Chirico (Sapienza University Rome) opracowali ankietę, która została przeprowadzona w pierwszej połowie 2021 roku.

Zebrano ponad 7000 anonimowych odpowiedzi. Badanie opierało się na metodzie Randomized Response Technique (RRT). Wzięło w nim udział około trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet, przy czym około 5% ankietowanych, to osoby w wieku 55+ lat. Badanie koncentrowało się głównie na 8 krajach europejskich (CY, DE, DK, EL, ES, IT, NL, NO), chociaż część sportowców z innych krajów również dołączyło do ankiety. Ponad 200 różnych sportów zostało zidentyfikowanych przez respondentów. Mogli oni wybrać do 4 różnych sportów, które uprawiają lub uprawiali w przeszłości. Najpopularniejszymi dyscyplinami były (kolejność malejąca): jogging/bieganie, jazda na rowerze, pływanie, fitness i piłka nożna (soccer).

91% sportowców nie zażywało substancji zabronionej

Prof. Werner Pitsch potwierdził, że dzięki odpowiednim procedurom statystycznym, badanie objęło osoby uprawiające sport rekreacyjnie.

Prof. Pitsch wyjaśnił, że wyniki z całą pewnością wykazały, że 91% sportowców nie zażywało substancji zabronionej w celu poprawy swoich wyników, podczas gdy mniej niż 0,5% pozytywnie odpowiedziało, że stosowało substancję zabronioną. Pozostałe 8,5% nie mogło zostać w pełni zweryfikowane.

Jednym z kluczowych ustaleń był fakt, że ponad 10% respondentów stosowało leki “bez recepty” w celu poprawy swoich wyników. Leki te obejmowały, na przykład, środki przeciwbólowe, wpływające na poprawę nastroju, kofeinę oraz inne leki stymulujące. Wyniki badań zostały zaprezentowane na FORUM, odbywającym się dzisiaj (środa 10 listopada) w Brukseli. Uczestniczyło w nim ponad stu delegatów z całej Europy i świata. FORUM stało się ważnym wydarzeniem dla zainteresowanych stron zajmujących się walką z dopingiem, a wyniki badania pomogą w kształtowaniu przyszłej polityki w tym zakresie.

Doping a zdrowie publiczne

Michael McNamee (KU Leuven / Swansea University), przyznał, że “wyniki nasuwają pytania o rolę dopingu i środków antydopingowych jako kwestii zdrowia publicznego, a nie tylko sportu. Wspierają one ruch w kierunku większej współpracy pomiędzy ministerstwami i organizacjami sportu i zdrowia w zakresie polityki i praktyki, w celu edukacji i regulacji wszystkich sportowców w kierunku zdrowego uczestnictwa w sporcie.”

Dane z ankiety są nadal analizowane, a dalsze wyniki i wnioski mają zostać opublikowane w pracy naukowej w 2022 roku. Szóste i ostatnie FORUM odbędzie się w Brukseli w listopadzie 2022 roku, gdzie nastąpi dalsze podsumowanie wraz ze wskazówkami dotyczącymi skutecznych programów edukacyjnych w zakresie walki z dopingiem skierowanych do trenerów, instruktorów i instruktorek w sporcie rekreacyjnym.

Projekt FAIR+ jest koordynowany przez EuropeActive i obejmuje również partnerów z Cyprus Anti-Doping Authority, Doping Authority Netherlands, Anti-Doping Norway oraz TAFISA the Association for International Sport for All.