photo: torwaiphoto / Fotolia

EuropeActive: trenerzy personalni

Pierwsze wyniki

Trenerzy personalni dziś. Czy w zawodzie przeważają kobiety czy mężczyźni? Czy praca trenera personalnego uszczęśliwia? Jak kształtuje się poziom szczęścia dzisiejszych trenerów? Który naród jest najbardziej zadowolony z wykonywanego zawodu? Finowie, Szwedzi, Norwegowie, a może Włosi? Co motywuje ich do wykonywania zawodu? A czego najbardziej nie lubią? Przedstawiamy pierwsze wyniki badania przeprowadzonego przez EuropeActive.

Europe Active we współpracy z Edelhelfer wykonali badanie pośród trenerów personalnych w Europie. W badaniu uczestniczyło ponad 4 tysiące profesjonalistów z branży fitness. Wstępne streszczenie wyników badania zostało przedstawione podczas International Standards Meeting 2017 EuropeActive. Raport końcowy zostanie zaprezentowany podczas European Health & Fitness Forum EuropeActive 2018.

Rozkład płci
Rozkład płci w zawodzie trenera personalnego różni się w poszczególnych krajach. Jak wynika ze wstępnych wyników przedstawionych przez EuropeActive, w Finlandii w zawodzie trenera personalnego pracuje ponad 50% kobiet, natomiast we Włoszech to zaledwie 20%. Z wyjątkiem Finlandii i Norwegii, większość trenerów personalnych stanowią mężczyźni.

Poziom szczęścia
Trenerzy personalni w Europie wydają się być szczęśliwi z wykonywania swojej pracy. Szwedzi zdają się być najbardziej szczęśliwi, stanowiąc grupę 55,6% badanych. Również w innych krajach europejskich, trenerzy personalni wydają się być bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Tylko bardzo ograniczona liczba osób stwierdziła, że nie są (w ogóle) zadowoleni.

Powody do zadowolenia
Istnieją co najmniej trzy główne powody, które kształtują poziom szczęścia wśród trenerów personalnych. Pierwszym i najbardziej wpływowym powodem satysfakcji trenerów jest możliwość pomocy ludziom. Inne powody to: radość z pracy w dziedzinie sportu oraz potencjał rozwoju. Z badania wynika, że najmniej satysfakcjonująca dla nich jest praca administracyjna.

>>> Sprawdź, jak dokładne wyniki badań przedstawiają się na wykresach <<<

Źródło: Europeactive.eu