Pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu zostało zwołane przez EuropeActive we wtorek 24 marca i skupiło 12 krajowych stowarzyszeń, również z Polski, w ramach koncepcji Europejskiego Forum Stowarzyszenia Fitness (EFAF). Cotygodniowe wirtualne spotkania zajmować się będą potrzebą skoordynowanej reakcji na sytuację Covid-19.

Uczestnicy konferencji online, zostali poinformowani o środkach podejmowanych na szczeblu UE i wskazali, że Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w zaradzeniu temu kryzysowi. Zapewnia elastyczność podatkową, przekierowując niektóre z istniejących funduszy. EuropeActive zbiera dane na temat aktualnej pozycji w Europie, a delegaci informowali o aktualnej sytuacji, wpływając na sektor fitness i oferując wsparcie ze strony ich rządów.

Wszystkie rządy krajowe podejmują środki mające na celu ograniczenie skutków ekonomicznych kryzysu COVID-19, w tym wiele podobnych środków, takich jak zawieszenie płatności czynszu, składek na wynagrodzenia pracowników i płatności na rzecz osób prowadzących działalność na własny rachunek. Wielu uczestników wskazało, że wielu operatorów fitness, dostawców szkoleń i trenerów osobistych przenosi swoje działania online, aby pozostać w kontakcie ze swoimi członkami i klientami.

Uczestnicy pozytywnie zareagowali na przesłanie kampanii #LetsBEACTIVEathome, podkreślając, że ważne jest, aby opinia publiczna rozumiała, że ​​centra fitness mogą być zamknięte, ale sektor fitness jest nadal bardzo „otwarty” i dostosowuje się do okoliczności. Kampania pomoże zwiększyć zasięgi dotyczące aktywności fizycznej w tym trudnym okresie.

Podczas obrad, panowała zdecydowana zgoda co do potrzeby planowania przyszłości i skupieniu się na połączonej i zunifikowanej kampanii, promującej sprawność i aktywność fizyczną, po zakończeniu ograniczeń COVID-19. Może to potencjalnie wiązać się z krajowymi dniami fitness i kampaniami Europejskiego Tygodnia Sportu we wrześniu, a być może pod parasolem już udanego #LetsBEACTIVE.

David Stalker, pełniący obowiązki dyrektora generalnego, powiedział: „Okrągły stół EFAF jest demonstracją koordynującej roli, jaką EuropeActive odgrywa we współpracy z naszymi kluczowymi partnerami, aby okazać solidarność, ale także wzmocnić naszą ogromną siłę kolektywną. Dzięki współpracy i przekazywaniu jasnych i zwięzłych komunikatów osiągniemy znacznie więcej. Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania, jakie nasze stowarzyszenia krajowe mają wobec swoich członków, a także ambicji dostarczenia rozwiązań i konkretnego wsparcia w trakcie przezwyciężania kryzysu i wyjścia z niego ”.

Delegaci poparli opracowanie Manifestu lub Memorandum dla europejskiego sektora fitness, które miałyby być używane jako jednolite oświadczenie, aby pomóc sektorowi mówić silnym głosem z decydentami i politykami oraz jako znak, że sektor ma istotną rolę w promowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego obywateli europejskich.

****

EuropeActive, dawniej Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia i Fitness (EHFA), jest wiodącą organizacją non-profit reprezentującą cały europejski sektor fitness w Brukseli.

Według raportu EuropeActive / Deloitte Market 2019 europejski sektor fitness obsługuje ponad 62 miliony konsumentów, generuje 27,2 miliarda euro przychodów, zatrudnia 750 000 osób i składa się z 62 000 obiektów. W 2018 r. Rynek europejski wzrósł o 3,5%, aw ciągu ostatnich 10 lat liczba użytkowników fitness wzrosła o 72%, a 9,4% wszystkich obywateli Europy w wieku powyżej 15 lat korzysta z usług fitness.

Polecamy także:

“Nie załamujemy rąk, tylko działamy!” – obecna sytuacja w branży fitness z perspektywy dystrybutora sprzętu