źródło: informacja prasowa EuropeActive

Specjalne forum Europejskiego Stowarzyszenia Fitness (EFAF), odbyło się we wtorek 30 czerwca. Zagadnienia obrad koncentrowały się na przyszłej współpracy pomiędzy EuropeActive, a 23 stowarzyszeniami krajowymi i branżowymi.

David Stalker, przewodniczący forum, zaczął od stwierdzenia, że ​​„wkraczamy w nową erę, dzięki strategii umożliwiającej EuropeActive rozwój pozycji jednego i kompetentnego organu, w europejskim sektorze fitness”. Dodał, że „fundamentalny przegląd strategii stowarzyszenia w perspektywie krótkoterminowej oraz przy długoterminowym planowaniu i pozyskiwaniu zasobów do 2025 r., wymaga zwiększenia zdolności i siły politycznej naszych stowarzyszeń krajowych, a także zaangażowania EuropeActive. Do dalszego rozwoju, niezbędny jest głos stowarzyszeń krajowych i zmiany w naszym myśleniu i działaniach”.

Okrągły stół EFAF obejmował rozszerzenie nowych możliwości rozwoju, w oparciu o program rejestrów krajowych EREPS oraz zastosowanie programu Centrum Fitness CEN – oba mające na celu pomoc w profesjonalizacji sektora. Dostępne są już szczegółowe zasady, które mają pomóc krajowym stowarzyszeniom w ich promowaniu, w swoich krajach.

W przyszłości zasady i wymagania stowarzyszeń krajowych, zostaną określone w 5 kluczowych punktach i na ich podstawie udostępniony zostanie wyższy poziom usług oraz wsparcia, ze strony EuropeActive. Stowarzyszenie zreorganizowało się również, aby lepiej reagować na realizację nowego planu strategicznego, do którego zachęcane są inne stowarzyszenia krajowe.

Matteo Zacchetti z Komisji Europejskiej przedstawił plany Europejskiego Tygodnia Sportu, zaplanowanego na wrzesień i podkreślił znaczny wkład EuropeActive w maju, a zwłaszcza sukces kampanii #BEACTIVE HOUR. Organizacja będzie aktywnie wspierać krajowe stowarzyszenia w prowadzeniu własnych kampanii Narodowego Dnia Fitness, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Zacchetti przedstawił, w jaki sposób można uzyskać środki i inne zasoby od krajowych koordynatorów Tygodnia. 13 stowarzyszeń jest już związanych z kampaniami Krajowego Dnia Fitness, dzięki projektom finansowanym przez UE z EuropeActive.

Dyrektor wykonawczy Andreas Paulsen powiedział, iż „musimy upewnić się, że nasze relacje opierają się na wspólnych wartościach, misji i wizji oraz że jesteśmy niekwestionowanym organem sektorowym w Europie. Mówiąc wprost, oznacza to również zobowiązanie EuropeActive do wzrostu znaczenia stowarzyszeń krajowych, w naszym sposobie myślenia i działaniach. Podkreślamy naszą wspólną podstawową misję, polegającą na tym, że więcej osób jest bardziej aktywnych oraz to, że jesteśmy wiodącym europejskim głosem w sektorze branży fitness ”.

Polecamy także:

Sonda: Perspektywa właściciela klubu fitness po zniesieniu lockdown