ANALIZA EUROPEJSKIEGO RYNKU FITNESS                               – RAPORT 2017


*Artykuł został opracowany dzięki Europe Active i Deloitte Źródło: EUROPEAN HEALTH & FITNESS MARKET REPORT 2017

Fitness w Europie osiągnął 1 miejsce w rankingu Europejskich sportów – już ponad 56 milionów osób korzysta z klubów  fitness i siłowni i jest to liczba, która ma wzrosnąć do 80 milionów w ciągu kolejnej dekady.

W 2016 r. Liczba członków europejskich klubów zdrowia i siłowni wzrosła o 4,4% do 56,4 mln w porównaniu z rokiem 2015.  Wzrost ten wynikał z coraz większej liczby wyspecjalizowanych klubów fitness “butikowych”.

30 czołowych europejskich operatorów klubów fitness liczy 12,7 miliona użytkowników, co stanowi 22,5% wszystkich członków, natomiast przychody klubów fitness wyniosły 26,3 mld euro.

Na czwartym Europejskim Forum Zdrowie i Sprawność (EHFF) partner Deloitte Karsten Hollasch zaprezentował najważniejsze  wnioski z najnowszych badań rynkowych opublikowanych przez Europe Active we współpracy z Deloitte. EHFF jest corocznym forum branżowym i jest wydarzeniem poprzedzającym otwarcie FIBO, największego na świecie targów fitness, odbywającego się w Kolonii, w Niemczech w okresie od 06 do 09 kwietnia 2017 roku.

Niemcy są krajem o najwyższym statusie członkowskim, ponieważ posiadają oni aż 10,1 miliona członków.
Zjednoczone Królestwo (9,3 miliona), Francja (5,5 miliona), Włochy (5,3 milionów ) i Hiszpania (5,1 mln) również znalazły się wśród 5 największych rynków w Europie pod względem członkostwa.

Z 201,3 miliardów dolarów przychodów w 2016 r. Europa jest największym na świecie rynkiem zdrowia i fitness, przed USA  (23,3 mld euro w 2015 r.). Przy stałej walucie wartość ta oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu z rokiem 2015, przy czym ze  Szwajcarią (+ 5,8%), Niemcami (+ 4,6%), Finlandią (+ 4,0%), Szwecją (+ 3,9%) i Turcją (+3,4 %) wykazując najwyższy wzrost przychodów.

5 najwyżej działających europejskich operatorów fitness przy członkostwie i dochodach

 

Uwagi: Dane liczbowe na dzień 31.12.2016 r. *) Szacunkowe oceny zawodowe. Źródła: Europe Active / Deloitte

Jeśli chodzi o popularność klubów fitness i siłowni w Polsce, podobnie jak w Europie wzrasta z roku na rok.  Dodatkowo polski rynek należy do najszybciej rozwijających się rynków europejskich w ostatnich latach natomiast przychody właścicieli klubów fitness w Polsce stale rosną.

Według corocznych raportów „The European Health & Fitness Market” przygotowywanych przez Deloitte, przychody osiągane przez właścicieli klubów fitness w Polsce wciąż rosną, choć nieco wolniej niż w poprzednich latach. W roku 2016 wyniosły one ponad 3,67 mld PLN. Co do liczby uczestników wciąż jednak Polska znajduje się poniżej średniej europejskiej, gdzie przeciętnie 7,7 %  populacji korzysta z klubów fitness.

Analizując na rynku polskim operatorów tylko 6% udziału w rynku to 10 największych firm. Większą część rynku zajmują prywatne, nieduże kluby. Największymi operatorami działającymi w kraju są:

1. Pure Jatomi
2. Calypso
3. McFit
4. CityFit

Opracowano na podstawie : EuropeActive i Delotte Źródło: EUROPEAN HEALTH & FITNESS MARKET oraz
http://analizarynku.eu/rynek-fitness