źródło: EuropeActive Press Release

Podczas 6. Europejskiego Forum (EHFF), partner Deloitte Karsten Hollasch przedstawił główne wnioski z najnowszych badań rynku opublikowanych przez EuropeActive we współpracy z Deloitte. EHFF to coroczne najlepsze forum branżowe i wydarzenie poprzedzające otwarcie FIBO, największych na świecie Targów Fitness, które odbywają się w Kolonii w Niemczech w dniach 4 – 7 kwietnia 2019 roku.

Według badań liczba członkostw w europejskich klubach fitness w 2018 roku wzrosła o 3,5% do 62,2 mln Całkowite przychody klubu fitness wyniosły 27,2 mld euro (+ 3,4% przy stałej walucie)
Wzrosła również liczba obiektów z 4,6% do 61 984. Konsolidacja nadal trwa – 30 największych europejskich operatorów klubów fitness posiadało 15,4 mln członków (+ 11,2%), co stanowi 24,8% wszystkich klubowiczów. Nowy poziom w 2018 roku osiągnęła również działalność w zakresie fuzji i przejęć.

Przy wzroście liczby członków o 4,5% do 11,1 miliona członków, Niemcy umocniły swoją pozycję jako kraj o największej liczbie klubowiczów przed Wielką Brytanią (9,9 mln), Francją (6,0 mln), Włochami (5,5 mln) i Hiszpanią (5,3 milion).

Kraje o największej liczbie członków: Skandynawia

Pod względem penetracji rynku, Szwecja zajmuje najwyższe miejsce z 21,6% całkowitej populacji posiadającej członkostwo w klubie fitness. Inne kraje o wysokiej penetracji klubów fitness to Norwegia (21,4%), Dania (18,6%), Holandia (17,1%), Finlandia (17,0%) i Wielka Brytania (14,9%).

Ogólnie rzecz biorąc, 7,8% całkowitej populacji było członkami klubów fitness a wskaźnik penetracji wynosił 9,4% dla osób w wieku 15 lat i starszych.

Posiadając łączną liczbę 1,95 miliona członków, McFIT GLOBAL GROUP pozostał na szczycie europejskiego rankingu, wyprzedzając Basic-Fit (1,84 miliona), który odnotował najwyższy bezwzględny wzrost liczby członków na rynku (+ 316 000), a także Pure Gym ( 1,01 mln), The Gym Group (0,72 mln) i sprytne dopasowanie (0,72 mln).

Top 3 – Operatorzy klubów fitness

Pod względem przychodów brytyjski operator premium David Lloyd Leisure (545 mln EUR),  operator “low cost” Basic-Fit (402 mln EUR) oraz szwajcarski operator Migros Group (383 mln EUR) przewodzili europejskiemu rankingowi operatorów. Herman Rutgers, członek EuropeActive Board i współautor raportu, skomentował: Rok 2018 był kolejnym rokiem dalszego rozwoju sektora. Ciekawie było zobaczyć pozytywne zmiany we wszystkich segmentach rynku; premium, low cost, mid market. Ponadto widzieliśmy więcej małych i średnich obiektów, które otwierają się bliżej miejsca zamieszkania i pracy, dzięki czemu fitness staje się jeszcze bardziej dostępny dla wszystkich. Pozostajemy pewni, że do 2025 r. Osiągniemy cel branży wynoszący 80 milionów członków. 

O EuropeActive

EuropeActive to organizacja non-profit reprezentująca cały europejski sektor branży fitness w Brukseli.
W 2018 r. Europejski sektor rynku fitness obsługiwał ponad 62,2 mln konsumentów, wygenerował 27,2 mld EUR przychodów, zatrudniał około 650 000 osób i składał się z około 62 000 obiektów. Oprócz znacznego wkładu gospodarczego branża odgrywa ważną rolę w tworzeniu bardziej aktywnej i zdrowej Europy. Ambicją EuropeActive jest dotarcie do 80 milionów członków klubów fitness do 2025 roku.
EuropeActive reprezentuje obecnie ponad 25 000 klubów fitness i 21 krajowych stowarzyszeń, a także czołowych dostawców, dostawców usług edukacyjnych i osoby prywatne.

Jutro dowiedzą się Państwo jak klaruje się sytuacja na rynku polskim.

Polecamy także:

Rozmowa z Szymonem Pankowskim, Deloitte