Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz umów nabycia udziałów w spółce Fit Fabric sp. z o.o.

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, zawarła umowę kupna 22,5 proc. udziałów w sieci klubów Fit Fabric. Kwota transakcji wynosi ponad 9,6 mln zł. Zgodnie z umową Fit Invest, ma nabyć pozostałe 47,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r. za cenę nie wyższą niż 30,9 mln zł,

Benefit System wydał komunikat, w którym przekazał do publicznej wiadomości informację poufną. – W związku z planowanym Aneksem zawarta zostanie umowa nabycia udziałów, na podstawie której Fit Invest nabędzie od Marcina Wawrzyckiego, Katarzyny Zgierskiej oraz Tomasza Nowińskiego pakiet 22,5% udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric za cenę 9.645.000 zł. Ponadto, w ramach dalszej realizacji Umowy oraz zgodnie z planowaną umową przedwstępną, w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku Fit Invest nabędzie pozostałe 47,5% udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric za cenę nie wyższą niż 30.875.000 zł. czytamy w komunikacie spółki.

Po przeprowadzeniu transakcji udział Fit Invest w kapitale zakładowym Fit Fabric wzrósł do 52,5%. Jak poinformował Benefit Systems, nabycie wspomnianego pakietu udziałów nie wymagało uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

Jak informuje Benefit Systems, prowadzane działania inwestycyjne mają na celu zapewnienie użytkownikom kart sportowych szerokiego dostępu do oferty atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz najpopularniejszych zajęć.

_____________

o Benefit Systems

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Karta MultiSport – najważniejszy produkt spółki został zaprezentowany światu w 2004 roku i w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z najpopularniejszych benefitów w Polsce. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Spółka w ramach dbania o rozwój oferty oraz podnoszenie jakości usług na rynku fitness realizuje szereg działań wspierających Klientów, Partnerów i Użytkowników kart. W ostatnich kilku latach przez Benefit Systems przepłynęło od firm zamawiających karty MultiSport – do Partnerów – właścicieli obiektów sportowych – prawie 2 mld zł. Program MultiSport jest rozwijany z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych. W tym roku działalność rozpoczęła też spółka zależna w Chorwacji.

Centrum prasowe Benefit Systems

Zobacz także: