Decyzja o zawieszeniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki STAR FITNESS SA

16 sierpnia 2018 r. serwis GPW wydał komunikat o zawieszeniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki Star Fitness. Przyczyną podjęcia działania jest interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Uchwała Nr 864/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki STAR FITNESS S.A.

§ 1

1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018/2019, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki STAR FITNESS S.A., oznaczonymi kodem “PLSTRFT00011”, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2. Zawieszenie obrotu akcjami spółki STAR FITNESS S.A., o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 17 sierpnia 2018 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje spółki STAR FITNESS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

Interia Biznes informuje, że nieprzekazanie raportów okresowych spowodowane jest problemami z obsługą księgową Spółki i trudnościami ze znalezieniem nowej księgowej.

W dniu 22 lipca 2017 r. spółka Star Fitness poinformowała w komunikacie, że w związku z wydłużającą się realizacją inwestycji w zakład produkcyjny i nową technologie do produkcji najwyższej jakości maszyn siłowych oraz cardio dla branży fitness Zarząd SF podjął decyzje o zamknięciu działalności operacyjnej związanej z dystrybucją i produkcją.  Po rekonfiguracji i zmianach w aktywach, spółka będzie realizowała swoją działalność w obszarze doradztwa biznesowego i projektowania w branży fitness, wynajmu nieruchomości oraz pośrednictwa w zakresie komercjalizacji obiektów handlowych i sprzedaży sprzętu fitness.

______________

o Star Fitness SA

Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu dostarcza kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. Spółka powstała w 2006 r. pod nazwą Haberq Sp. z o.o. Od 2010 r. firma działa pod nazwą Star Fitness. Debiut giełdowy Spółki miał miejsce w dniu 20 grudnia 2011 r. Firma specjalizowała się w dystrybucji profesjonalnego sprzętu do wyposażenia klubów fitness renomowanych marek Star Trac®, Nautilus®, StairMaster®, Schwinn, Mega Form, Olymp.

Treść całej uchwały dostępna jest tutaj.

źródło: GPW.pl / Bankier.pl

Zobacz także: