źródło: businesswire.com

Firma Formsense, zajmująca się technologiami do noszenia, zapewniła partnerstwo technologiczne z interdyscyplinarnym zespołem naukowców, którzy chcą pomóc osobom po udarze w zwiększeniu aktywności fizycznej. Na ten cel National Institutes of Health przyznał grant w wysokości 2,4 mln USD. 

Zespół opracowuje mobilny system zdrowia (m-zdrowie) do monitorowania i zachęcania do ruchu i aktywności w słabszej kończynie górnej osób, które przeżyły udar.

Sercem systemu będzie nadający się do noszenia czujnik Formsense, który wsuwa się na palec jak pierścionek.

Czujniki w inteligentnym pierścieniu mogą dostarczać indywidualnie dostosowane dane, aby zachęcić do korzystania z chorej kończyny.

Zespół – kierowany przez Sunghoon Ivana Lee z University of Massachusetts Amherst – zapewnił pięcioletni grant w wysokości 2,4 mln USD od National Institutes of Health (NIH) w ramach programu o nazwie Academic-Industrial Partnerships for Translation of Technologies for Diagnosis and Leczenie.

Wykorzystując technologię Formsense, Lee pokieruje interdyscyplinarnym zespołem, w skład którego wchodzą również Paolo Bonato i Randi Black-Schaffer z Harvard Medical School oraz Eun Kyoung Choe z University of Maryland.

Lee dąży do opracowania systemu m-zdrowia, wykorzystującego czujniki do noszenia, do mierzenia, ile osób używało dotkniętej chorobą ręki po udarze oraz do oceny, jak rygorystycznie i energicznie się poruszają,

W badaniu pilotażowym – które zostało przerwane przez pandemię – osoby, które przeżyły cztery udary, przetestowały prototypowe urządzenie i przekazały zachęcające opinie.

Badania na większą skalę będą obecnie koncentrować się na tłumaczeniu danych utworzonych przez inteligentny pierścień w celu stworzenia kompleksowej wizualizacji, która będzie motywować pacjentów i informować klinicystów.

„Pacjenci mogą usilnie starać się podnieść dłoń i rękę, aby wykonać ćwiczenia w warunkach klinicznych, ale kiedy wracają do domu, zwykle nie korzystają z uszkodzonej strony, ponieważ mają tę drugą doskonale zdrową kończynę” – powiedział Lee.

„Problem polega na tym, że jeśli tak się stanie, stracą w pełni funkcjonalność z jednej strony, co może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak upadek”.

Lee dodał, że niektóre istniejące czujniki noszone na nadgarstku są w stanie wykryć duże ruchy ramienia, ale nie bardziej szczegółowy i zniuansowany ruch dłoni.

„Aby zmierzyć, w jaki sposób ludzie faktycznie używają swoich kończyn, musimy uchwycić nie tylko ruchy ramion” – mówi Lee.

„Jak możemy przekazać informacje pacjentowi, aby mógł z nich skorzystać? W jaki sposób ten kompleksowy obraz tego, jak faktycznie radzą sobie w domu, można wykorzystać w warunkach klinicznych? ”

Nathan Ramasarma, założyciel i dyrektor generalny Formsense, dodał: „Jako firma zorientowana na badania, Formsense wspiera wczesną i silną współpracę w środowisku akademickim w celu walidacji swoich technologii i odkrywania komercyjnych rozwiązań, które mogą przyspieszyć ich wprowadzenie na rynek.

„Wizją Formsense była zawsze poprawa jakości życia ludzi, a potwierdzenie tego stypendium z NIH jest szczególnie satysfakcjonujące dla mnie i całego zespołu Formsense”.

Według oficjalnych danych każdego roku w Stanach Zjednoczonych prawie 800 000 osób cierpi na udar. Osłabienie jednej strony ciała, zwłaszcza ramienia, jest najczęstszą niepełnosprawnością występującą po udarze, dotykającą około 75 procent osób, które go przeżyły.

Utrzymanie przywróconej funkcji w trakcie i po zakończeniu terapii rehabilitacyjnej zależy od samodzielnej kontynuacji ćwiczeń przez chorego.

Polecamy także:

Amazon wchodzi na rynek monitorów fitness z produktem “Halo Band”