2018 International Standards Meeting

15-16 listopada 2018 r. Warszawa

Corocznie spotkanie International Standards Meeting organizowane przez Europe Active odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2018 r. To wydarzenie dedykowane jest instytucjom szkoleniowym i właścicielom, operatorom ośrodków zdrowia i fitness.

International Standards Meeting jest doskonałą i bardzo ważną okazją do współpracy w światowym sektorze fitness ze sprecyzowanym, globalnym podejściem do poprawy edukacji, rozpoznawania i wpływu społecznego osób wykonujących zawody w sektorze fitness na całym świecie. Wydarzenie to skupia kluczowych interesariuszy z branży fitness, w tym pracodawców, dostawców usług szkoleniowych, stowarzyszenia krajowe oraz przedstawicieli krajowych rejestrów specjalistów z całej Europy i całego świata, w celu przeprowadzenia żywej debaty w otwartym i inspirującym środowisku.

Jest to wyjątkowa okazja, by spotkać się z zespołem ekspertów w otwartym i inspirującym gronie, aby omówić strategie dotyczące komunikowania i wdrażania odpowiednich standardów oraz zapewnienia, że europejski sektor zdrowia i fitness pozostaje w czołówce rozwoju zawodowego. Obecnie jesteśmy na etapie potwierdzania lokalizacji spotkania oraz potwierdzenia obecności polskich Partnerów. – powiedział Julian Berriman, Dyrektor Professional Standards Committee EuropeActive.

O EuropeActive

EuropeActive, znane jako European Health & Fitness Association (EHFA), powstało w 1996 roku i funkcjonuje jako organizacja non-profit oraz unikalny głos adresujący kluczowe instytucje europejskie w imieniu europejskiego sektora zdrowia i fitness. Jego misja polega nie tylko na odwróceniu fali bezczynności, ale także na zapewnieniu, by coraz więcej osób częściej aktywizowało się w wyniku skutecznej synergii między wszystkimi podmiotami tego sektora. EuropeActive to ponad 25 000 centrów fitness, 21 krajowych stowarzyszeń oraz wiodących na rynku dostawców, dostawców usług edukacyjnych i osób prywatnych.

źródło: Informacja prasowa Europe Active