źródło: informacje prasowe

Spółka Intersport podpisała z OTCF S.A. list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia sieci sklepów 4Faces. Przedmiotem planowanej transakcji będzie przejęcie praw i zobowiązań z obowiązujących umów najmu lokali, w których prowadzone są sklepy oraz przejęcie środków trwałych i wybranych towarów znajdujących się w przejmowanych sklepach.

Grupa INTERSPORT jest największą na świecie organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą artykułów sportowych. Roczna sprzedaż prowadzona w ponad 5 560 sklepów zrzeszonych pod szyldem INTERSPORT, przekroczyła 11.03 mld € łącznie z podatkiem VAT.

Strony wstępnie uzgodniły, że cena nabycia środków trwałych nie będzie niższa niż 2,7 mln zł i będzie uzależniona od warunków finansowych przejmowanych umów najmu, natomiast cena nabycia towarów nie będzie wyższa niż cena nabycia tych towarów przez OTCF z uwzględnieniem dyskonta uzależnionego od wiekowania towaru. Łączna wartość transakcji nie przekroczy 4,9 mln zł netto i będzie płatna w ratach do 30 marca 2021 r.

Celem planowanej transakcji jest rozwój sieci sklepów sportowych INTERSPORT i poprawa wyników finansowych. W ocenie INTERSPORT przejmowane sklepy będą rentowne ze względu na:

  • fakt, że sklepy są zlokalizowane w dobrych centrach handlowych, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku;
  • są to wypromowane przez dotychczasowego najemcę miejsca zakupowe artykułów sportowych;
  • koszt zakupu środków trwałych – wykonanych w wysokim standardzie – jest niższy, niż gdyby Spółka otwierała nowe lokale samodzielnie;
  • towary nabywane od OTCF zostaną zakupione z odpowiednim dyskontem, uwzględniającym datę ich nabycia przez sprzedającego.

Zarząd INTERSPORT oczekuje, że w wyniku planowanej transakcji Spółka w nowym roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku uzyska dodatkowy przychód w kwocie około 13 mln zł. INTERSPORT zakłada, że przejmowane sklepy będą rentowne, co przyczyni się do poprawy wyniku finansowego.

Polecamy także:

Już wkrótce otwarcie największego krytego aquaparku w Europie!