źródło: informacja prasowa

Według wstępnych szacunków spółka Intersport, w roku obrotowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.), osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży na poziomie 208.700 tys. zł. Były one wyższe o 7,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od I do III kwartału przychody netto ze sprzedaży wyniosły 159.529 tys. zł i były o 19,2 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 49,0 proc. i stanowiła 6,2 proc. udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

W IV kwartale przychody netto ze sprzedaży wyniosły 49.171 tys. zł i były o 18,0 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu – głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem pandemii koronawirusa COVID-19.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. powierzchnia handlowa sieci Intersport została zmniejszona o 2,7 proc. do 27 tys. mkw. Na tym tle sprzedaż w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów w roku obrotowym 2019/2020 przedstawiała się następująco:

  •  od I do III kwartału roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 109.584 tys. zł i była o 2,2 proc. niższa rok do roku
  • w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 33.218 tys. zł i była o 27,0 proc. niższa rok do roku (było: 45.789 tys. zł) – na co głównie wpłynął 72,0 proc. spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br. oraz mniejsza o 2,0 proc. sprzedaż realizowana za pośrednictwem kanału internetowego.

Pomimo tego, że w styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, to drastyczny spadek dynamiki obrotów w marcu (minus 35,0 proc.) wpłynął negatywnie na wyniki całego kwartału, a słaby kwartał rzutował na wyniki roczne.

W roku obrotowym 2019/2020 roku Spółka wypracowała EBITDA na poziomie 108 tys. zł (w analogicznym okresie było: 791 tys. zł) i odnotowała stratę brutto w wysokości 6.695 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 6.783 tys. zł).

  1. I do III kwartału roku obrotowego 2019/2020 – wypracowano EBITDA na poziomie -1.088 tys. zł (w analogicznym okresie było: – 1.499 tys. zł) i odnotowano stratę brutto w wysokości 6.130 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 7.054 tys. zł);
  2. w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 – odnotowano EBITDA na poziomie 1.196 tys. zł (w analogicznym okresie było: 2.290 tys. zł) a strata brutto wyniosła 566 tys. zł (był: zysk brutto w wysokości 271 tys. zł).

Polecamy także:

Co z branżą fitness w Polsce po pandemii? – analiza Deloitte