źródło

Często ludzie stawiają na tym samym poziomie lidera i menedżera a te role nie są tożsame.

Lider i menedżer to nie to samo. Obserwuję to od wielu lat jako czynny menedżer w firmach, w których budowałem zespoły, ale również jako konsultant – pracując dla innych podmiotów.

Lider potrafi inspirować i zarządzać. To ważne – połączyć te dwie funkcje w jednej osobie. Ma to znaczenie dla organizacji szczególnie wtedy, gdy chodzi o moment, w którym organizacja się znajduje. Firmy w trudnych sytuacjach potrzebują liderów, menedżer może nie wystarczyć. Zarówno lider jak i menedżer musi dostrzegać rzeczywistość. Jest to konieczne do tego, aby decyzje, które są podejmowane bazowały na faktach, a nie na mitach.
Tylko wtedy, kiedy osoba zarządzająca dostrzega rzeczywistość jest w stanie skutecznie opracować i wdrożyć strategię działania oraz osiągać cele biznesowe. Jeżeli decyzja bazuje na mitach, porażka jest pewna tylko czas nieznany.
Osoba zarządzająca powinna oceniać siebie i swój zespół według tej samej miary. Niestety słabi menedżerowie bardzo często siebie oceniają po intencjach natomiast swój zespół po rezultatach.
Lider zawsze przykłada te sama miarę do siebie i do członków swojego zespołu.
Prawdziwy lider poza kompetencjami menedżerskim ma umiejętność wlewania w poszczególnych członków zespołu – entuzjazmu.
Prawdziwy lider wie, że jest nie tylko po to by zarządzać, ale jest też po to, żeby służyć członkom zespołu. Jest to najwyższa forma dojrzałości liderskiej.

Artykuł eksperta:

Andrzej Cichocki – przedsiębiorca, menadżer, wykładowca, trener biznesu, coach w końcu kapelan, ale przede wszystkim – człowiek. Człowiek, który każdego dnia pokazuje innym ludziom, że jedyne ograniczenia tkwią w nich samych.
Andrzej jest autorem licznych publikacji oraz wystąpień mających na celu budowanie w ludziach umiejętności właściwego i świadomego zarządzania samym sobą. Jest mówcą oraz motywatorem, który odróżnieniu od innych nie boi się najtrudniejszych wyzwań, takich jak: praca z osobami osadzonymi czy pomoc osobom niepełnosprawnym

Polecamy także:

Vera Sport z nową strefą Group Cycle Technogym