źródło: www.healthclubmanagement.co.uk

Dostarczanie cyfrowych treści fitness, staje się kluczowym czynnikiem napędzającym przychód operatorów klubów fitness, podczas pandemii koronawirusa (COVID-19). Wnioskuje się to na podstawie szeroko zakrojonych badań, dotyczących wpływu pandemii na globalny przemysł fitness.

Badanie, przeprowadzone przez ClubIntel, firmę zajmującą się badaniem marek i konsumentów, analizowało reakcje operatorów na wyzwania związane z pandemią, w trzech kluczowych obszarach działalności fitness – pracowników, członków i społeczności.

Około 46 % odpowiadających klubów i studiów zostało zmuszonych do zamknięcia z powodu COVID-19.

Podczas gdy ankieta objęła odpowiedzi z każdego większego regionu geograficznego, USA i Australia / Nowa Zelandia reprezentowały 72% wszystkich respondentów. Kanada i Europa również miały silną reprezentację.

„Powodem, dla którego rozkład geograficzny jest przesunięty w kierunku Stanów Zjednoczonych, Australii / Nowej Zelandii i Kanady, jest prawdopodobnie fakt, że badanie jest tylko w języku angielskim” – twierdzą autorzy raportu.

Komercyjne obiekty fitness były odpowiedzialne za 49 % wszystkich odpowiedzi, następnie butikowe studia fitness na poziomie 20 procent i obiekty non-profit na poziomie 14 %.

Poniżej prezentujemy kilka kluczowych zagadnień, które zostały ustalone na podstawie badania:

W jaki sposób operatorzy wspierają swoich członków podczas zamknięcia klubów?

Około 75 % zamkniętych obiektów oferuje członkom transmisję online lub zajęcia grupowe, za pośrednictwem platformy wirtualnej. Oferują również porady dotyczące zachowania zdrowia. Około 60 % rozszerza możliwość wirtualnego coachingu fitness na swoich członków.

Wiodącą platformą do dostarczania wirtualnych treści członkom jest aplikacja mobilna (51 %). W tym przypadku zdecydowana większość operatorów dostarcza tą drogą treści, za symboliczną opłatą.

Operatorzy stwierdzili, że powodem, dla którego usługi te będą oferowane za niewielką opłatą, jest utrzymanie pewnego generowania przychodów podczas zamknięcia. Dwaj operatorzy platform wirtualnych korzystali z nich najwięcej, tj. Les Mills w wysokości 31 % (platforma napędzana przez fitness grupy) i Virtuagym na 39 % (coaching i instruktaż).

Jeśli chodzi o zapewnienie członkom pakietów sprzętu do wyposażenia domu, tylko 20 % operatorów wzięło to pod uwagę. Mniej niż 5 % skontaktowało się z dostawcami, aby ustalić dla swoich członków specjalne zniżki, na sprzęt domowy.

Jeśli chodzi o zapewnienie ciągłego kontaktu z członkami, 78 % zamkniętych klubów regularnie publikuje porady dotyczące zachowania zdrowia i aktywności na blogu klubowym, stronach w mediach społecznościowych i / lub stronach internetowych. Kolejne 9 % planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Pobieranie członkostwa i zawieszanie płatności – co robią operatorzy?

Jedną z kluczowych kwestii – i potencjalnie sporną – jest sposób, w jaki kluby radzą sobie ze składkami członkowskimi, podczas gdy ich zaplecze pozostaje zamknięte.

Według danych ClubIntel, mniej niż połowa (44 %) operatorów zgłosiła, że ​​oferuje członkom zawieszenie członkostwa lub subskrypcji w czasie, gdy ich placówka jest zamknięta.

Wśród obiektów oferujących zamrożenie członkostwa, 57 % zgłasza zamrożenie całej wartości członkostwa (100 %), podczas gdy 22 % zamraża należność w przedziale od 50 do 100 %.

Prawie 40 % obiektów nie oferuje zawieszania członkostwa i subskrypcji.

Jakie kroki podejmują placówki, aby wspierać pracowników podczas kwarantanny?

Wiodąca strategia przyjęta przez operatorów w celu ekonomicznego wspierania pracowników, wydaje się być gwarancją zatrudnienia po ponownym otwarciu zakładu.

Zaledwie jedna trzecia (37 %) oferuje pracownikom płatne zwolnienie chorobowe, a 33 % zapewnia częściowe wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas zamknięcia.

W odniesieniu do innych korzyści ekonomicznych dla pracowników nieliczni operatorzy rozszerzają świadczenia, takie jak przedłużony zakres opieki zdrowotnej, zachęty finansowe na pokrycie podstawowych potrzeb pracowników lub odprawy dla osób, które zostały zwolnione.

„Operatorzy, którzy oferują rozszerzony zakres opieki zdrowotnej, zachęty finansowe i / lub częściową rekompensatę, najprawdopodobniej będą operatorami, którzy odniosą największy sukces, po ponownym otwarciu”.

Jakie kroki podejmują operatorzy, aby zaspokoić potrzeby społeczności?

Raport pokazuje, że głównym celem większości operatorów, jest powstrzymanie utraty przychodów poprzez rozszerzenie bazy abonentów internetowych, kosztem działań społecznych.

„Z odpowiedzi jasno wynika, że ​​większość operatorów fitness nie koncentruje się na służeniu społeczności w czasie kryzysu, poza kontaktami w celu zaoferowania dostępu do wirtualnych zawartości fitness” – czytamy w raporcie. „Niewielu operatorów wskazuje, że starają się wspierać społeczność, przekazując czas / pieniądze organizacjom charytatywnym, odpowiadającym na publiczne zapotrzebowanie, w czasie pandemii (14 %), a jeszcze mniej oferuje placówkom opieki zdrowotnej możliwość wykorzystania ich do celów związanych z koronawirusem (8 %). Niewielu operatoratorów wskazuje, że rozważa działania ukierunkowane na społeczność przez ponad 90 dni. ”

Polecamy także:

Sektor fitness w Wielkiej Brytanii powoli wraca do funkcjonowania