Dowiedz się jak przebiega etap postępowania, który prowadzi do podpisania umowy franczyzowej.

1. Prezentacja grupowa

W pierwszym etapie potencjalny franczyzobiorca zapraszany jest na prezentację grupową gdzie omawiany jest model franczyzowy Xtreme Fitness Gyms. Prezentacje odbywają się raz w miesiącu i uczestniczy w nich ok. 30 osób zainteresowanych otworzeniem własnego klubu fitness.

Podczas prezentacji, uczestnicy dowiadują się czym charakteryzuje się branża fitness, poznają polski rynek fitness w starciu z europejskim oraz otrzymują odpowiedź na pytanie „dlaczego otwarcie własnego klubu fitness jest opłacalną inwestycją?”.

Plan prezentacji zawiera również omówienie prognoz inwestycji, finansów, marketingu, a także wewnętrznego systemu operacyjnego. Przedstawiane są również dostępne dla franczyzobiorców lokalizacje pod kluby Xtreme Fitness Gyms.

2. Indywidualne spotkanie

Kolejnym etapem jest spotkanie indywidualne, na którym po podpisaniu przez osobę zainteresowaną klauzuli poufności eksperci Xtreme Fitness odsłaniają jeszcze więcej kart. Omawiane są wówczas struktury finansowe, procesy operacyjne oraz konkretne lokalizacje, którymi zainteresowany jest potencjalny franczyzobiorca.

3. Decyzja

Po indywidualnym spotkaniu następuje decyzja o podjęciu współpracy. Jest ona podejmowana zarówno przez zainteresowanego współpracą jak franczyzodawcę, który ocenia czy potencjalny francyzobiorca spełnia określone kryteria i jest w stanie przestrzegać standardów Xtreme Fitness Gyms.

4. Dokumenty

Jeżeli dwie strony wyrażą chęć współpracy, franczyzodawca przygotowuje dla franczyzobiorcy pakiet dokumentów szacujących koszty inwestycji. Pakiet ten zawiera:

a) Zestawienie kosztów związanych z otwarciem klubu

b) Listę sprzętu, akcesoriów i wyposażenia

c) Wizualizację klubu 3D

d) Opis lokalizacji i konkurencji

Poniższa wizualizacja przedstawia klub w Białogardzie.

Zainteresowanych otwarciem klubu w Białogardzie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: +48 886 330 320

Email: info@xtremefitness-franchise.pl

Polecamy także: