źródło: komunikat prasowy

Jakże trudny i nieprzewidywalny jest świat w obliczu kryzysu i w walce z pandemią, ale w jedności siła. Nasze społeczeństwo historycznie pokazywało w wielu trudnych momentach, że potrafi się jednoczyć ponad podziałami i sprawiać, że łatwiej wspólnie przechodzimy społeczno-ekonomiczne trudności. Choć skala problemu jest bezprecedensowa, to wierzymy, że RAZEM uda nam się przez to przejść w możliwie łagodny sposób. Aby tego dokonać, potrzebujemy nie tylko wytrwałości i własnych poświęceń, zrozumienia i pomocy Klientów, ale przede wszystkim wsparcia instytucji państwowych. Przyłączając się do wspólnej inicjatywy w branży fitness, kierujemy prośbę o pomoc do naszego Rządu” – zaznacza Paweł Ciszek Prezes Zarządu Just GYM.

“Dziś najważniejszy jest spójny przekaz, aby uświadomić skalę zjawiska podmiotom, od pomocy których zależeć może nasze przetrwanie. My wszyscy przedsiębiorcy dziś stoimy przed dużymi dylematami ekonomicznymi przyciskani do ściany przez stałe koszty czynszów, kredytów, leasingów, zużycia mediów, licencji itd. przy tym pozbawieni lub ograniczeni do minimum z przychodami, dlatego chcemy naświetlić sytuację w branży.

Jednocześnie chcielibyśmy, aby nasz apel zaznaczał nie tylko problemy naszej Spółki, ale obrazował całą branżę fitness, w której z tożsamymi problemami zmagają się inne podmioty z tego sektora. Chcemy, aby nasza Spółka była tylko przykładem i sygnałem do koniecznych i natychmiastowych działań w szerokim rozumieniu wszystkich podmiotów działających w branży związanej ze sportem, rozrywkową i rekreacją” – mówi Paweł Ciszek – Prezes Zarządu Just GYM.

https://bit.ly/PetycjaJustGYM

Polecamy także:

Sieć ORGANIC FITNESS uruchamia projekt #TarczaOrganic