Kinga Paprocka – prawnik z Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Kinga specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. W kręgu jej zainteresowań są również kwestie związane z p
ostępowaniami procesowymi.