UOKiK pyta: Czy największe sieci fitness w Polsce i operator pakietów Multisport stworzyły kartel, który podzielił rynek i utrudniał działalność innym firmom?

Do 2 mln zł dla menadżerów i do 10 proc. obrotów firm z poprzedniego roku – takie kary grożą graczom rynku fitness, przeciwko którym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe. Pod lupę UOKiK trafił po raz kolejny Benefit Systems. Urząd podejrzewa porozumienia w sprawie podziału rynku i działania, które miały wzmocnić pozycję Benefit Systems względem konkurentów. Poniżej komentarz Prezesa UOKiK.

Zmowa na polskim rynku fitness?

Zebraliśmy dowody, które wskazują, że szesnastu przedsiębiorców mogło zawrzeć porozumienia ograniczające konkurencję. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały. – powiedział Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Prezes UOKiK, Marek Niechciał stawia pytanie wprost: czy największe sieci fitness w Polsce i operator pakietów Multisport stworzyły kartel, który podzielił rynek i utrudniał działalność innym firmom? UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 16 przedsiębiorcom: Benefit Partners (Warszawa), Benefit Systems (Warszawa), Calypso Fitness (Warszawa), Fit Invest (Warszawa), Zdrofit (Warszawa), Fabryka Formy (Dąbrowa), Fitness Academy sp. z o.o. (Warszawa), Fitness Academy sp. z o.o. SKA (Wrocław), AM Classic (Wrocław), Baltic Fitness Center (Warszawa), Bartosz Gibała Platinium (Kraków), EFC (Warszawa), Fitness MCG (Warszawa), Fitness za rogiem (Dąbrowa), Jupiter Sport (Wrocław), Platinium Wellness (Kraków).

photo: Centrum Prasowe UOKiK www.uokik.gov.pl

– Zdobyte przez nas dowody mogą świadczyć o udziale w zmowie sześciu menadżerów firm. Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na prowadzenie postępowania także przeciwko osobom fizycznym. Grozi im kara do 2 mln zł. Z kolei maksymalna sankcja, którą możemy nałożyć na spółkę to 10% jej obrotu. Przedsiębiorcy i osoby zarządzające firmami mogą uniknąć wysokich sankcji ubiegając się o status „świadka koronnego” UOKiK w ramach programu łagodzenia kar. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia zmowy – powiedział prezes UOKiK.

Odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 r., samo postępowanie prowadzone jest natomiast zarówno na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych. Przedsiębiorców oraz menadżerów firm zainteresowanych ubieganiem się o status „świadka koronnego” w ramach programu łagodzenia kar, UOKiK zachęca do kontaktu. Urząd prowadzi również program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, m.in. od byłych i obecnych pracowników firm naruszających prawo.

Blokowanie i dzielenie rynku

UOKiK podejrzewa również, że uczestnicy zmowy ustalili, że uczestniczące w zmowie kluby nie będą współpracowały z rywalami Benefit Systems, np. z OK System, który oferuje na rynku pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Jak zauważą UOKiK, takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do lubianych przez siebie klubów.

W 2017 r. UOKiK, w asyście Policji przeprowadził przeszukania w siedzibach sieci fitness oraz w biurach Benefit Systems. – Stwierdziliśmy, że na rynku klubów fitness zachodzą niepokojące zjawiska. Były to na tyle wiarygodne dane, że sąd zgodził się na to, żebyśmy weszli do tych firm z przeszukaniem. Byliśmy w kilku firmach i u organizatora tego systemu kart wejścia, czyli MultiSport. Na podstawie danych, które tam zebraliśmy, okazało się, że możemy uruchomić postępowanie już nie sprawdzające, tylko przeciwko konkretnym podmiotom, czyli i organizatorowi, Benefit Systems, i wielu klubom fitness, które z nim współpracowały i dzieliły się rynkiem, a równocześnie utrudniały wejście innym operatorom analogicznych systemów kart dostępu do klubów fitness – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poniżej komentarz audio Prezesa UOKiK:

Co podział rynku oznacza dla Konsumenta?

Podział rynku mógł oznaczać, że np. w Gdańsku nie były otwierane kluby Fabryki Formy, a w Poznaniu kluby Calypso. W konsekwencji konsumenci mogli znajdować się w gorszej sytuacji, niż gdyby rynku nie podzielono.

– Było to blokowanie rynku i dzielenie się rynkiem, np. klub fitness mógłby działać w wielu miejscach w kraju, a działał tylko w jednym, w dwóch, a w tych pozostałych ograniczał się, ale miał w zamian pewność, że kluby z innych miast nie przyjdą do jego miasta – wskazuje Marek Niechciał.

Aktywność fizyczna w Polsce coraz popularniejsza

Rośnie liczba Polaków korzystających z klubów fitness. Jak wynika z Raportu “The European Health & Fitness Market 2018”, w 2017 r. było to prawie 3 miliony osób. Nie zawsze kupują wejściówki, czy karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a klubem fitness.

To nie pierwsze kłopoty

Nie są to jedyne działania UOKiK prowadzone w ostatnim czasie na rynku fitness. W 2017 r. Urząd rozpatrywał również wniosek o zgodę na koncentrację, która miała polegać na przejęciu przez Benefit Systems kontroli nad siecią Calypso. Po zastrzeżeniach Urzędu przejmująca spółka wycofała wniosek o zgodę na koncentrację.

o Benefit

Benefit Systems S.A. od kilku lat realizuje strategię inwestycji w branżę fitness, wspiera jej rozwój oraz profesjonalizację. Spółka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku.  Operator kart Multisport poinformował w piątkowym komunikacie, że nie zgadza się z zarzutami Urzędu.

W I kw. 2018 r. Benefit Systems miał 285 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 28,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypracował 28,5 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza prawie 55-procentowy wzrost.

źródło: Centrum Prasowe UOKiK, Newseria Biznes, Dziennik Gazeta Prawna

Zobacz także: