Diamenty Branży Fitness - BranzaFitness.com
Platforma pracownikow
Katalog
Newsletter
facebook

Diamenty Branży Fitness

O KONKURSIE

Konkurs DIAMENTY BRANŻY FITNESS dedykowany jest producentom i dystrybutorom wyposażenia klubów fitness, suplementów diety i żywności, a także oprogramowania do zarządzania obiektami sportowymi. Zwycięzcy odbiorą statuetki  7 marca 2019 roku w luksusowym hotelu Marriott w Warszawie podczas Kongresu FEM 2019. 

O „DIAMENT BRANŻY FITNESS” będzie można ubiegać się w czterech kategoriach odpowiednio podzielonych na podkategorie, w których dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa będą miały możliwość zgłoszenia swojego produktu. W gronie JURY DIAMENTY BRANŻY FITNESS zasiądzie znamienite grono specjalistów, w skład którego wejdą prezesi największych sieci w Polsce, Eksperci oraz członkowie Redakcji Portalu. Ponadto w każdej z kategorii głos otrzymają Czytelnicy Portalu. Jury szczegółowo oceni poziom każdej nominacji.

LIDER JAKOŚCI  głównym celem jest wyłonienie Liderów Jakości usług i produktów wprowadzonych na polski rynek przez producentów i dystrybutorów wyposażenia klubów fitness, suplementów diety i żywności, a także oprogramowania do zarządzania obiektami sportowymi. Czytelnicy Portalu oraz Jury “DIAMENTY BRANŻA FITNESS” wyłonią liderów jakości w poszczególnych podkategoriach. Wyniki przeprowadzonego badania wykażą o stopniu świadomości marki , jej rozpoznawalności oraz jakości świadczonych usług.
Podkategorie:
LIDER JAKOŚCI – SUPLEMENTY,
LIDER JAKOŚCI SPRZĘT & OPROGRAMOWANIE,
LIDER JAKOŚCI ODZIEŻ

ODKRYCIE 2018 ROKU – dla technologicznych nowinek, innowacyjnych produktów i usług, które pomimo niedługiego okresu funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Dla produktów wprowadzonych na polski rynek do 1 roku.

INNOWACJA – kategoria  ta ma na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań oraz stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Dla produktów dostępnych na polskim rynku od 1 roku do 2 lat.

MARKETING 2018 ROKU – od sprawnego marketingu zależy przyszłość firm. Kategoria dedykowana firmom charakteryzującym się dynamicznym wzrostem i rozwojem. Reklama często kojarzy się z ciekawą kreacją i oryginalnym pomysłem. Jednak, jej zadaniem jest przede wszystkim przekonać odbiorców do zakupu produktu czy skorzystania z usługi. Nagrodzone zostaną kampanie firm, które wyróżniają się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania komunikacyjne.

MODEL FRANCZYZOWY
Kategoria dedykowana firmom, które oferują model franczyzowy. Oceniamy proponowane warunki, opiekę nad franczyzobiorcą, program szkoleniowy, oraz elementy, które przemawiają za tym, że warto rozważyć ofertę,

IDEA I CELE

Konkurs powstał z potrzeby wyróżnienia i wsparcia najlepszych w branży, ma na celu promocję profesjonalizmu i jakości oraz budowanie świadomości ważnych wartości, a także inspirowanie do podnoszenia standardów. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najprężniej rozwijających się  przedsiębiorstw, a także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Formularze zgłoszeniowe do wszystkich czterech kategorii konkursowych będą przyjmowane od 1.12. 2018 r. od godz. 00:00:01 do 15 lutego 2019 r. do godz. 23:59:59 włącznie.
2. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia zwycięzców w trzech kategoriach ODKRYCIE ROKU, INNOWACJA, MARKETING 2018 ROKU, LIDER JAKOŚCI dokona w terminie do 1 marca 2019 r., powołane przez Organizatora jury, zwane dalej „Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, w skład którego wchodzą eksperci: Łukasz Gądek, Krzysztof Pakulec, Mikołaj Nawacki, Magdalena Rodak – Dębowska, Joanna Skrzynska, Jakub Mauricz, Paweł Ciszek, Bartłomiej Pomarański oraz Ilona Wilk. Skład Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.
3. Dnia 4 marca 2019 r. zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszeni na oficjalne wręczenie Statuetek, które odbędzie się podczas III złotej edycji Kongresu FEM Fitness Experience Management (7 marca 2019 r. o godzinie 19:00)
4. Dnia 9 marca 2019 r. na Portalu zostanie opublikowana Lista Zwycięzców wraz z opinią Jury BF AWARDS oraz krótkim opisem zwycięskich projektów.

JURY KONKURSU

Jakub Mauricz

Współautor sukcesów największych polskich gwiazd sceny MMA: Joanny Jędrzejczyk, Mameda Khalidova oraz Michała Materli, Aslambeka Saidova i wielu innych. Specjalizuje się w dietetyce sportowej i suplementacji w sportach siłowych i siłowo-szybkościowych.

Najbardziej rozpoznawalna twarz dietetyki sportowej w Polsce. Trener, dietetyk, szkoleniowiec, dydaktyk. Właściciel centrum szkoleniowo-treningowego Mauricz Training Center oraz Poradni Dietetycznej BeWell.

Joanna Skrzyńska

Dyrektor Regionalny w Fit Invest. Odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne w sieciach Zdrofit i S4.
Absolwentka AWF i zarządzania na SGH oraz uczestniczka szkoleń ICAN Institute.
Od początku kariery zawodowej związana z klubami Zdrofit.

Krzysztof Pakulec

Konsultant branży fitness, szkoleniowiec z zakresu zarządzania klubem fitness, sprzedaży, i obsługi klienta. Współwłaściciel firmy Fit Management & Business. Przez kilka lat pracował jako wykładowca Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Prowadził szkolenia z zakresu treningów personalnych w międzynarodowej szkole Life Fitness Academy.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Autor i współautor publikacji, które można znaleźć w czasopismach branżowych takich jak Fitness Biznes, Life Fitness News. Prelegent podczas wielu branżowych wydarzeń.

Magdalena Rodak-Dębowska

Absolwentka London School of PR, zarządzania biznesem i studiów prawniczych. Zawodowo od 25 lat związana z branżą fitness. Większość z tego czasu przepracowała na sali fitness, jako instruktor oraz szkoleniowiec i jak mówi to najlepsze miejsce do badania zachowań i potrzeb klubowiczów. Doświadczenie związane z zarządzaniem zdobywała jako menadżer klubów. Od lat jej ogromną pasją jest szeroko pojęta komunikacja – marketing i PR. W tym kierunku też rozwija się w sieciach fitness, prowadząc działania związane z brandingiem, komunikacją marketingową i wprowadzaniem nowych usług oraz projektów na rynku. Autorka pierwszego w branży bloga koncentrującego się na marketingu, PR i budowaniu marki osobistej – Fitness PR. Obecnie pracuje na stanowisku Menadżera ds. Marketingu i PR w sieci klubów Zdrofit. W Akademii Zdrofit odpowiedzialna za prowadzenie modułu związanego z marketingiem i budowaniem marki trenera personalnego. Autorka tekstów w Magazynie Fitness Biznes.

Paweł Ciszek

Prezes zarządu i udziałowiec spółki Just GYM, ogólnopolskiej sieci automatycznych klubów fitness, działających w formule 24h/7/365. Wcześniej członek zarządu Fitness za Rogiem, dla której wraz z zespołem stworzył sieć klubów StepONE Fitness, należących obecnie do Fabryka Formy S.A. (grupa kapitałowa Benefit Systems). W swojej karierze zawodowej odpowiadał za ekspansję i zarządzanie funkcjonowaniem wielu ogólnopolskich sieci z sektora handlu detalicznego. Zarządzał również siecią galerii handlowych w grupie kapitałowej należącej do Mariusza Świtalskiego, m.in. jako prezes spółki notowanej na GPW. Ukończył studia magisterskie o specjalności „Organizacja i zarządzanie sportem” na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia podyplomowe „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Studia podyplomowe „Menedżerskie” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w 2012 roku uzyskał prestiżowy certyfikat Harvard Business Management 2012™ organizowany przez ICAN

Mikołaj Nowacki

Prezes Calypso Fitness

Łukasz Gądek

COO CityFit

Swoją przygodę z fitnessem rozpoczynał jako instruktor sportów siłowych, sztuk walki oraz trener IFBB. Wiele lat pracował jako Trener Personalny w znaczących na rynku sieciach klubów fitness. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jako manager klubu fitness i team leader. Do CityFit dołączył prosto z TopGym, dystrybutora sprzętu LifeFitness, światowego lidera w produkcji i sprzedaży sprzętu fitness, gdzie też konsultował inwestycje fitness dla klientów marki. Zajmował się opieką oraz dostarczaniem sprzętu do międzynarodowych sieci hotelowych na rynku polskim, równolegle będąc Product Managerem marki WaterRower na wschodnią i centralną część Europy.

Jako COO i Członek Zarządu w CityFit odpowiada za operacyjne funkcjonowanie firmy ze szczególnym naciskiem na realizację założonych celów strategicznych i bieżący nadzór nad realizacją celów biznesowych poszczególnych obszarów organizacji. Ukierunkowuje działania na ciągłą innowację i optymalizację przy zachowaniu integralności i kontroli jakości na każdym kroku wdrażania planów zgodnie z modelem biznesowym. Ukończył AWF oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kontynuuje edukację w kierunkach zarządzania procesowego oraz psychologii biznesu.

W życiu prywatnym uprawia wspinaczkę wysokogórską, strzelectwo dynamiczne i uwielbia backpacking jako sposób na oderwanie umysłu od miejskiego życia.

Bartłomiej Pomarański

CEO IC events, jednej z największych w Polsce agencji eventowych. Twórca, m.in. takich wydarzeń jak: FIWE, największe w Polsce targi fitness&wellness w Europie Środkowo-Wschodniej, konferencja PEI oraz kongres FEM.

Ilona Wilk

Redaktor Naczelna www.BranzaFitness.com, największego w Polsce portalu B2B Branży Fitness.
Project Manager Kongresu FEM Fitness Experience Management
Pasjonat branży fitness.

PARTNERZY

NAGRODY

1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz dyplom, wywiad video w studio BRANŻA FITNESS podczas III EDYCJI KONGRESU FEM FITNESS EXPERIENCE MANAGEMENT, miejsce w rankingu „BF rekomenduje”, artykuł zawierający fotorelację z opisem zwycięskiego produktu na www.BranzaFitness.com w terminie 9.03.2019 r. – 1.08.2019 r., zaproszenie na Kongres FEM Fitness Experience Management oraz prawo do posługiwania się w nagrodzonej działalności gospodarczej emblematem konkursowym z oznaczeniem roku 2018.

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU ”Diamenty Branży Fitness”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.

2. ADRESACI KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z branżą sportową, którzy w okresie trwania Konkursu poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora, a także pracownicy ani członkowie rodzin Członków Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS.

3. OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Formularze zgłoszeniowe do wszystkich czterech kategorii konkursowych będą przyjmowane od 1.12. 2018 r. od godz. 00:00:01 do 31 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59 włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii: LIDER JAKOŚCI według czytelników Branża Fitness zostanie dokonane przez Czytelników Portalu „Branża Fitness” (zwanego dalej „Portalem”) w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: www.branzafitness.com/diamentybf) w zakładce, zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 1 lutego o godz. 00:00:01 do 1 marca 2019 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos z jednego urządzenia.
 3. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia zwycięzców w trzech kategoriach LIDER JAKOŚCI (podkategorie: LIDER JAKOŚCI – SUPLEMENTY,
  LIDER JAKOŚCI SPRZĘT & OPROGRAMOWANIE,
  LIDER JAKOŚCI ODZIEŻ) ODKRYCIE ROKU, INNOWACJA, MARKETING 2018 ROKU dokona w terminie do 1 marca 2019 r., powołane przez Organizatora jury, zwane dalej „Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, w skład którego wchodzą eksperci: Łukasz Gądek, Krzysztof Pakulec, Paweł Ciszek, Jakub Mauricz, Joanna Skrzyńska, Magdalena Rodak Dębowska, Mikołaj Nawacki, Bartłomiej Pomarański oraz Ilona Wilk. Skład Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.
 4. Dnia 2 marca 2019 r. zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszeni na oficjalne wręczenie Statuetek, które odbędzie się podczas III złotej edycji Kongresu FEM Fitness Experience Management (7 marca 2019 r. o godzinie 19:00)
 5. Dnia 9 marca 2019 r. na Portalu zostanie opublikowana Lista Zwycięzców wraz z opinią Jury BF AWARDS oraz krótkim opisem zwycięskich projektów.

4. IDEA I CELE KONKURSU, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. Konkurs DIAMENTY BRANŻY FITNESS dedykowany jest producentom i dystrybutorom wyposażenia klubów fitness, suplementów diety i żywności, a także oprogramowania do zarządzania obiektami sportowymi, w których zwycięzcy przyznana zostanie statuetka „DIAMENTY BRANŻY FITNESS ( zwaną dalej „Statuetką”).
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w Konkursie w czterech dostępnych kategoriach: LIDER JAKOŚCI, INNOWACJA, ODKRYCIE ROKU, MARKETING 2018 ROKU
 3. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić na rzecz Organizatora opłatę w wysokości 999,00 zł netto (+23% VAT) przelewem bankowym na rachunek: : 92 1050 1025 1000 0090 3126 8502 International Center of Events II Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa z dopiskiem “DIAMENTY BRANŻY FITNESS”. Zgłaszający uiszcza jedną opłatę niezależnie od ilości kategorii, do których dokonał zgłoszenia. Po otrzymaniu opłaty Organizator wystawi zgłaszającemu fakturę w terminie ustawowym. Po skutecznym dokonaniu zgłoszenia opłata nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty uzyskane od uczestników konkursu Organizator przeznacza na nagrody oraz promocję Konkursu. Dodatkowo w cenie zgłoszenia znajduje się dwudniowy bitel na Kongres FEM Fitness Experience Management (www.kongresfem.pl)
 4. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej, na formularzu udostępnionym w tym celu online w Zakładce Konkursowej, poprzez prawidłowe uzupełnienie, zgodnie z instrukcjami, poszczególnych pozycji formularza w wybranej kategorii/kategoriach. Przez poprawnie wypełniony formularz rozumie się zgłoszenie kompletne wraz z załącznikami (formularz, załączniki, tj. zdjęcia, video, wizualizacje, opłata).
 5. Zgłoszenie niepoprawne (tj. dokonane przez osobę nieupoważnioną do udziału w Konkursie lub niezawierające wszystkich wymaganych elementów) uważa się za niedokonane.

5. NAGRODY

 1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz dyplom, wywiad video w studio BRANŻA FITNESS podczas III EDYCJI KONGRESU FEM FITNESS EXPERIENCE MANAGEMENT, miejsce w rankingu „BF rekomenduje”, artykuł zawierający fotorelację z opisem zwycięskiego produktu na www.BranzaFitness.com w terminie 9.03.2019 r. – 1.08.2019 r., zaproszenie na Kongres FEM Fitness Experience Management oraz prawo do posługiwania się w nagrodzonej działalności gospodarczej emblematem konkursowym z oznaczeniem roku 2018.
 2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, wizualizacje, video itp.), których autorem jest zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udzielą licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.BranzaFitness.com. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

7. INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
 2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.BranzaFitness.com mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

8. DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:

 1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
 2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
  a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
  b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
  c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
 4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
  b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
  c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
 1. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 • osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.

 1. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

GŁOSOWANIE CZYTELNIKÓW

Newsletter

Nadchodzące wydarzenia

 1. REHA TRADE SHOW – WKRÓTCE NOWY TERMIN II EDYCJI!!

  Lipiec 1 - Grudzień 1
 2. 2020 International Standards Meeting (ISM)

  Listopad 19 - Listopad 20
 3. Targi Fit Expo

  Listopad 27 - 00:00 - Listopad 29 - 00:00
 4. KONGRES FEM 2021

  04/03/2021 - 00:00
 5. Wirtualny Bieg #RunGozo!

  24/04/2021 - 25/04/2021
 6. EU4YA BY TIGUAR 14-16.05.2021

  14/05/2021 - 16/05/2021
 7. 15th EDITION RIMINIWELLNESS Fitness Wellness & Sport on Stage

  03/06/2021 - 06/06/2021

Kariera

x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness