Krzysztof Kowal / fot. mat. prasowe TOP-GYM

„Wybór formy pozyskania maszyn fitness ma kluczowy wpływ na jakość oferty klubu”

Krzysztof Kowal o wynajmie długoterminowym – jako jednej ze skutecznych i komfortowych form, umożliwiającej inwestorom i właścicielom klubów fitness atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu oraz o kondycji polskiego rynku fitness.

Krzysztof Kowal – specjalista w zakresie zarządzania finansami, ryzyka finansowego, pozyskiwania kapitału i finansowania, konstruowania i wyceny produktów finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankach i instytucjach finansowych dostarczających usługi finansowe dla przedsiębiorstw (B2B). Obecnie prezes zarządu FitFinance Sp. z o.o. Absolwent Ekonometrii i Cybernetyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Długoterminowy wynajem sprzętu treningowego oferowany przez FitFinance to niezwykle atrakcyjny koncept finansowania umożliwiający inwestorom i właścicielom klubów fitness atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu. Jak kształtuje się zainteresowanie propozycją wśród polskich inwestorów?

Wynajem długoterminowy maszyn fitness jest nową formą pozyskania sprzętu. Usługa ta jest już dobrze znana, jako metoda pozyskania środków transportu dla firm i świetnie się na nim sprawdza. Obserwujemy, że korzyści jakie dostarczamy naszym partnerom w tej usłudze, tj. gwarancja w całym okresie najmu, dostępność usługi (w tym dla nowych przedsięwzięć), prostota i szybkość pozyskania sprzętu cieszy się wielkim zainteresowaniem. Obserwujemy, że klienci po niedługim okresie korzystania z naszych usług przekonując się o ich jakości rozszerzają swoje możliwości przy pomocy kolejnych zawiązywanych z nami umów.  Nasi partnerzy polecają nasze usługi. To najbardziej dobitne potwierdzenie pragmatycznie docenianych korzyści.

Właśnie, jakie korzyści dostrzegą przyszli inwestorzy, którzy zdecydują się na długoterminowy wynajem sprzętu?

Wynajem długoterminowy jest jedną z form pozyskania sprzętu fitness. Jednak, podczas gdy inne formy zewnętrznego finansowania maszyn ograniczają się właściwie wyłącznie do jego finansowania, wynajem długoterminowy dostarcza szereg dodatkowych kluczowych korzyści. Spośród licznych unikatowych korzyści wynajmu długoterminowego, jakie doceniają nasi klienci można wyróżnić trzy najważniejsze. Pierwsza dostrzegalna już na samym początku współpracy to elastyczność. FitFinance specjalizuje się w dostarczaniu usług, finansowaniu branży fitness. Dzięki temu nasza znajomość funkcjonowaniu biznesu i modeli biznesowych jest zdecydowanie głębsza niż uniwersalnych instytucji finansowych. W związku z tym nie zadajemy zbędnych pytań, nie wymagamy zbędnych dokumentów a jednocześnie zachowujemy niespotykaną w branży finansowej elastyczność i szybkość działania. Dość powiedzieć, że proces podejmowania decyzji zwykle nie przekracza 1-3 dni, nigdy zaś nie przekracza tygodnia. Elastyczność odzwierciedla się także w naszym podejściu do Start-up’ów  – zupełnie nowych przedsięwzięć budowanych od podstaw. O ile są to przemyślane koncepcje jesteśmy gotowi w nich uczestniczyć.  Najważniejsza z korzyści to gwarancja niezawodnego funkcjonowania sprzętu w całym okresie najmu (do 5 lat). Jest to wartość dla inwestora, którą traktujemy, jako nasz absolutny priorytet, cecha, którą traktujemy jako nasz znak rozpoznawczy. Chcemy, bowiem, by nasz partner mógł poświęcić się rozwojowi swojego przedsięwzięcia – poszerzaniu oferty, marketingowi, rozwojowi relacji z klientami nie zaś zmagać z technicznymi aspektami funkcjonowania sprzętu.

Od strony ekonomicznej traktujemy dostarczany przez nas sprzęt, jako maszyny, które mają niezawodnie funkcjonować i pracować dla dobra naszego partnera. Rozumiemy, że każdy dzień wyłączenia sprzętu z eksploatacji jest dla naszego partnera stratą. Stratą nie tylko liczoną w pieniądzu, ale także utratą zadowolenia jego klientów, stratą wizerunkową. Dlatego niezawodne funkcjonowanie sprzętu, jego serwis stawiamy na pierwszym miejscu. Klienci, którzy już skorzystali z naszych usług wyraźnie dostrzegają tą wartość i chętnie ponownie doposażają swoje obiekty. Trzecia korzyść to możliwość i umiejętność reagowania na potrzeby partnera w trakcie trwania umowy. Kilka lat wynajmu maszyn, to okres, w którym zachodzą zmiany i na rynku lokalnym oraz u naszego partnera.

Działają Państwo na terenie całego kraju. W których regionach Polski zaobserwowali Państwo największe zainteresowanie długoterminowym wynajmem sprzętu wśród polskich inwestorów?

Zauważamy różnice w charakterze i stylu prowadzenia klubów fitness w różnych regionach kraju. Podobnie zauważamy różnice w prowadzeniu klubów w bardzo dużych, średnich i małych ośrodkach. Długo by można było rozważać nam różnicami i przyczynami. Wynikają one ze zróżnicowania społecznego, nieco innego stylu życia, sposobu pracy i spędzania wolnego czasu. Słowem, styl prowadzenia klubów, ich oferta dostosowana jest do potrzeb korzystających z ich usług.

Widzimy zatem nieco inne przesłanki korzystania z wynajmu długoterminowego. W większych ośrodkach mniejszą, choć oczywiście bardzo istotną wagę stanowią powody ekonomiczne (kredytowanie sprzętu) większą zaś gwarancja jego niezawodnego, ciągłego funkcjonowania (gwarancja naprawy i wymiany), dostępu do szybkiego i sprawnego serwisu. W mniejszych ośrodkach znaczenie ma możliwość pozyskania nowocześniejszego bardziej zaawansowanego technicznie sprzętu, które nie byłoby możliwe do pozyskania w inny sposób. Ale oczywiście i w mniejszych ośrodkach niezawodność sprzętu i serwisu jest kluczowa.

Naturalnie z przyczyn chociażby demograficznych, struktury wiekowej, zasobności mieszkańców ilościowo największe zainteresowanie odnotowujemy w najsilniejszych gospodarczo regionach Mazowszu, Małopolsce, Śląsku, Dolnym Śląsku, Wielkopolsce. Jednakże nasze zainteresowanie chętnie kierujemy do mniejszych ośrodków – uważamy, że istnieje w nich świadomość i potrzeba podnoszenia jakości oferowanych usług. Wynajem długoterminowy maszyn daje im możliwość skoku jakościowego, utrzymania obecnych klientów i pozyskanie nowych.

Proszę nam powiedzieć, skąd przedsiębiorcy najczęściej pozyskują finanse na rozwój biznesu fitness? Czy jest to ich kapitał własny czy częściej decydują się na korzystanie z programów wsparcia? Jeżeli tak, to jakie są to programy?

W istniejących klubach bieżąca działalność finansowana jest najczęściej z własnych zasobów, bieżących wpływów. To naturalne.  Sieci klubów podobnie jak inne przedsiębiorstwa o charakterze korporacyjnym mogą i bardzo często finansują rozwój poprzez pozyskanie funduszy z rynku kapitałowego, np. emisję akcji, obligacji, wspomagają się finansowaniem bankowym, rzadziej leasingiem. Kluby mniejsze, czy kluby butikowe korzystają z kapitałów własnych bądź kredytu, leasingu. Tradycyjne zewnętrzne formy finansowania wymagają wiele zachodu i nie są elastyczne i nie dają klubom dodatkowych korzyści. Dlatego dobrym rozwiązaniem jawi się wynajem długoterminowy maszyn. Rozwój biznesu można też różnie rozumieć. Modyfikacja usług, oferty, które wiążą się ze zmianami organizacyjnymi, pozyskaniem trenerów, niewielkimi modernizacjami najczęściej dokonuje się z własnych zasobów, bez udziału finansowania zewnętrznego. Oczywiście warunkiem jest posiadanie zasobów, które pokryją wyższe wydatki. Zwracam na to uwagę, gdyż wydatkowanie zdecydowanej większości środków własnych na duże, długoterminowe inwestycje utrudnia bądź uniemożliwia mniejsze inwestycje w przyszłości.

Czy mógłby Pan podzielić się swoją cenną uwagą z nowymi inwestorami? Na co powinni zwrócić swoją szczególną uwagę podczas planowania biznesu fitness?

Jest wiele czynników, które decydują o powodzeniu w branży fitness. Kluczowe jest dostosowanie oferty do potrzeb lokalnego klienta lub, o ile to możliwe znalezienie niszy. Jest też jeden absolutnie uniwersalny czynnik odnoszący się do każdej lokalizacji, rynku, klienta tym czynnikiem jest jakość. I bynajmniej nie chodzi o rozmach, blichtr, bogaty wystrój, ale właśnie o jakość. Przede wszystkim jakość personelu i możliwości techniczne, którymi personel oraz trenerzy dysponują. Wysokiej klasy kadra potrafi przyciągnąć i utrzymać klientów. Możliwości techniczne daje sprzęt sprawdzony i niezawodny. Jeśli zawodzi jeden z tych podstawowych elementów, klub nie osiągnie efektów na jakie pozwala potencjał lokalnego rynku. Co więcej klub, który serwuje dobrą jakość usług ma znacznie silniejszą i trwalszą pozycję. Jakość jego usług jest barierą wejścia dla konkurencji. Ma to znaczenie zarówno dla nowych klubów jak tych z dłuższą historią. Konkurencja bowiem podejmuje znacznie większe ryzyko przy otwarciu klubu na naszym rynku, jeśli jakość naszej oferty jest wysoka. W tym aspekcie decyzje o formie pozyskania maszyn są nie do przecenienia. Należy pamiętać, że klub musi zachować poduszkę finansową konieczną do elastycznego spełnienie jakościowych oczekiwań klientów. Jakość i dopasowanie usług zdecyduje o sukcesie klubu.

Jakie obecnie obserwuje Pan tendencje na polskim rynku branży fitness? W czym widzi Pan przyszłość? Czy sieci zyskają całkowitą przewagę rynku czy jednak większą nadzieję dostrzega Pan w klubach butikowych?

Polski rynek fitness ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Od kilku lat obserwujemy naocznie dynamiczny wzrost ilości klubów. Ten wzrost nie jest sztuczny, a podąża za autentycznymi potrzebami Polaków. Wynika to z doceniania roli sportu i kultury fizycznej u młodszych pokoleń Polaków. To, co widzimy ma swoje potwierdzenia w badaniach przeprowadzanych zarówno przez agendy Ministerstwa Sportu i Turystyki jak i niezależne instytucje. W badaniach rynku fitness w Europie z ubiegłego roku Deloitte wskazał Polskę obok Turcji jako najbardziej rozwojowy rynek. Przewiduje się wciąż silny wzrost rynku przez najbliższe 10 lat. W Polsce jest miejsce na kluby sieciowe, które oferują ciekawą, ale zestandaryzowaną ofertę. Jeszcze większy potencjał mają mniejsze kluby, z dobraną i dobrze wyprofilowaną ofertą, z bardziej indywidualną obsługą. Uważam, że to jest ogromna szansa dla istniejących i nowych klubów. Rzeczą kluczową będzie jakość. Kluby oferujące niższy standard usług będą musiały postarać się o ich podwyższenie albo ich klienci zostaną skuszeni lepszą ofertą nowych, bądź podnoszących jakość istniejących klubów. Duże kluby będą się nadal rozwijać wśród nich istotnym parametrem przyciągającym klientów jest i będzie cena usług.  Kluby butikowe będą przyciągać zindywidualizowaną ofertą i jakością, a cena nie będzie najistotniejszym kryterium, dla którego klienci będą chcieli z nich korzystać. Zatem, na rosnącym rynku rozwijać się będą oba te segmenty. W mojej ocenie silniejszy wzrost czeka kluby butikowe.

Podczas tegorocznej konferencji FIWE EXPERTS wraz z Panem Pawłem Rochala poprowadzicie Panowie wykład dotyczący finansowania klubów fitness. Jakie zagadnienia planuje Pan poruszyć podczas wykładu?

Tak, będę chciał krótko omówić możliwe formy sfinansowania, pozyskania sprzętu fitness dla profesjonalistów (klubów, hoteli, SPA) ich zalety i ograniczenia. Ale też, a raczej przede wszystkim zwrócić uwagę jak wielkie i bezpośrednie znaczenie ma wybór sposobu pozyskania sprzętu na dalsze funkcjonowanie klubu, na możliwości zapewnienia jakości oferty i w rezultacie na szansę rozwoju. Paweł Rochala przedstawi możliwości finansowania branży fitness przy pomocy środków unijnych. Myślę, że tematy poruszane podczas wykładu zainteresują właścicieli, menedżerów, ale też trenerów czy osoby, które rozważają rozpoczęcie samodzielnej działalności w tej branży. Zapraszam na wykład podczas FIWE w sobotę 09.09.2017r o godz. 13.20.

My również serdecznie zapraszamy!

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Szmidt