źródło: SportEngland

Pandemia wywarła „bezprecedensowy” wpływ na poziom aktywności fizycznej ludzi na całym świecie. Ostatni raport opublikowany w Wielkiej Brytanii pokazał, że w ciągu 12 miesięcy od maja 2020r. do maja 2021r. wśród społeczeństwa w Anglii, aż 1 milion osób dorosłych stało się nieaktywnych fizycznie.

Dane pochodzą z najnowszej edycji corocznego badania Active Lives przeprowadzonego przez Sport England i obejmują okres, w którym kluby fitness zmagały się z największymi obostrzeniami w związku z panującą pandemią.

W tym czasie liczba aktywnych dorosłych – tych, którzy ćwiczą co najmniej 150 minut tygodniowo – spadła o 700 000 (-1,9%).

Tymczasem liczba nieaktywnych dorosłych – tych, którzy ćwiczą mniej niż 30 minut tygodniowo – wzrosła o 1 milion (+2 procent).

Badanie wskazuje na „wyraźną korelację” między spadkiem poziomu aktywności fizycznej podczas pandemii a ograniczeniami, jakie wówczas wprowadzano. Poziom aktywności wyraźnie spadł, gdy obiekty sportowe objęto lockdownem. Spadki były mniej wyraźne, gdy ograniczenia złagodniały, a poziom aktywności zaczął ponownie rosnąć.

Liczba osób uprawiających sport lub aktywność fizyczną ogółem spadła o 4,1 procent (1,6 mln) w porównaniu do poziomu sprzed pandemii w 2019 r. (i w tym samym okresie).

Dane z badania sugerują również, że istniejące nierówności również pogłębiły się podczas pandemii, przy czym niektóre grupy zostały dotknięte nimi znacznie mocniej niż inne.

Dotyczy to kobiet, młodych osób w wieku 16-34 lat, osób w wieku powyżej 75 lat, niepełnosprawnych oraz z przewlekłymi schorzeniami, a także osób pochodzących z mniejszości etnicznych.

Osoby mieszkające na obszarach ubogich, a także na obszarach miejskich również miały problemy z aktywnością.

Tim Hollingsworth, dyrektor generalny Sport England, powiedział: „To ostatnie badanie Active Lives przedstawia surowy obraz poziomu aktywności w całej Anglii. Spadek, który ma miejsce na całym świecie, wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem, a dostęp, możliwości i zdolność do ćwiczeń zostały znacznie ograniczone. Bardziej niepokojące jest to, że niektóre grupy – te, które historycznie miały trudniejszy dostęp do aktywności – zostały nieproporcjonalnie dotknięte ograniczeniami. Jednak teraz rozumiemy skalę i charakter wyzwania jaki przed nami stoi. Absolutnym priorytetem dla Sport England jest wykorzystanie naszych zasobów, rzecznictwa i sieci, aby dotrzeć do społeczności – miejsc i ludzi – gdzie podniesienie poziomu aktywności jest najbardziej potrzebne”.