Marketing usług fitness czyli jak właściwie reklamować klub?

Reklama jest jedną z form instrumentów promocji z jakich korzysta się w marketingu.
Jej celem jest poinformowanie klientów o tym ,że mamy nowy produkt, lub też przypomnienie się naszym klientów z nową ofertą. Reklama jest z reguły płatna i umieszczana w różnych miejscach. Kluczową kwestią ,przed wydaniem pieniędzy przed jej umieszczeniem, jest odpowiedz na dwa pytania:

  • Co będziemy reklamować?
  • I do kogo naszą reklamę chcemy skierować?

Odwiedzi na te dwa pytania są istotne , ponieważ warunkują formę reklamy oraz kanały jej dystrybucji . Można reklamować nową usługę, na terenie naszego klubu fitness , wówczas jest to znacznie tańsze, albo umieścić reklamę poza terenem klubu, wówczas za czas jej ekspozycji zapłacimy więcej, ale mamy za to szanse na dotarcie do nowych osób, która e jeszcze nie były naszymi klientami. Mimo kosztów, warto inwestować w reklamę , jednak powinna ona być wpisana w strategię marketingową klubu ,którą należy przygotować na nowy rok kalendarzowy i realizować zgodnie z założony planem.

                                                                                                                                                                                                                                                              Anita Bajdalska