W związku ze zmianami jakie Rada Ministrów wprowadziła w rozporządzeniu z dnia 8 kwietnia br. ograniczając działalność sektora fitness, skontaktowaliśmy się z  Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. kontrole

Pytanie jakie zadaliśmy miało zweryfikować czy obecna działalność klubów fitness i siłowni dla zawodników z licencją Polskiego Związku Przeciągania Liny i/lub Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego jest dozwolona oraz dodatkowo czy działalność podmiotów PKD 85.51z w interpretacji ww. ministerstw jest nadal możliwa? Otrzymaliśmy odpowiedź od obu instytucji, jednak stoją one w opozycji do siebie. Na jakiej podstawie odbywają się więc kontrole?

MRPiT uznało, że:

Obecnie korzystanie z basenu, siłowni i klubu fitness jest dopuszczalne tylko w przypadku członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. PZPL ma obecnie status zaprzestanego sportu olimpijskiego.

Korzystanie z basenu, siłowni i klubu fitness jest dopuszczalne dla członków kadry narodowej PZPL wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe lub wydarzenia sportowe odbywają się z udziałem trenera, trenera personalnego, instruktora lub osoby wyspecjalizowanej zajmującej się rozwojem kultury fizycznej, która sprawuje nadzór nad osobą lub osobami uprawiającymi sport w ramach określonych zajęć.

W przypadku edukacji  sportowej (PKD 85.51.Z) taka działalność nie jest zakazana i może odbywać się dla grup i osób indywidualnych (zakazane są imprezy, spotkania, zebrania), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podklasa ta obejmuje (PKD 85.51.Z): kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Obejmuje: zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki jazdy konnej, naukę pływania, działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry w karty (np. brydż).

Przedstawiona opinia resortu rozwoju ma charakter stanowiska urzędowego w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (poz. 512, ze zm.).

Ministerstwo nie odniosło się do Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego. W dodatkowej rozmowie telefonicznej z nami, uznano że wymagałoby to “dłuższego śledztwa” i ustosunkują się wyłącznie do PZPL. 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stwierdziło natomiast:

W odpowiedzi na wystąpienie, dotyczące funkcjonowania klubów fitness i siłowni, uprzejmie informuję, że w świetle obowiązującego od dnia 9 kwietnia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.512, poz. 546, poz. 574, poz. 617 i poz. 654), na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 lit b – do dnia 18 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów,
siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych
dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych, w sportach
olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich,
Igrzysk Paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

W chwili obecnej nie jest możliwe prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu centrów i klubów fitness, poza ww. wyjątkami. Pozostawanie zawodnikiem/członkiem kadry narodowej we wskazanych przez Panią podmiotach tj. Polskim Związku Przeciągania Liny czy wymienionym stowarzyszeniu nie spełniają ww. kryteriów.
Prowadzenie działalności w ramach kodu PKD 85 51 Z jest nadal możliwe o ile nie narusza pozostałych przepisów rozporządzenia, w tym m.in. tych wskazanych powyżej czy dotyczących ograniczeń w prowadzeniu działalności ujętej w dziale 93 PKD ( np. korzystania z pozostałych obiektów sportowych) przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Jednocześnie wskazuję, że niniejsza odpowiedź ma wyłącznie informacyjny charakter.

Kontrole to loteria?

Od kilku dni trwają masowe kontrole czynnych obiektów sportowych. Sanepid w eskorcie policji lub wojska zagląda do niemal wszystkich placówek. Jak ujawniła Wirtualna Polska, 8 kwietnia mundurowi otrzymali rozkaz wnioskowania o odbieranie pomocy z rządowej tarczy antykryzysowej przedsiębiorcom, którzy nie stosują się do obostrzeń. Policja sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą podatki i składki ZUS, a także czy siłownie i kluby fitness nie łamią przepisów nowego rozporządzenia dotyczącego obostrzeń pandemicznych, które weszły w życie 2 kwietnia.

W związku z nachalnością kontrolujących i uciążliwością jaka wpływa także na komfort ćwiczących oraz obsługi, w przeciągu kilku dni przedsiębiorcy lawinowo zdecydowali się zawiesić swoją działalność, mimo że udostępniali obiekty wyłącznie sportowcom wymienionym w rozporządzeniu. Operatorzy są zgodni: kontrole są bezprawne, są inaczej przeprowadzane niż wcześniej, mają na celu zastraszyć przedsiębiorców.

Prawnicy wskazują jasno: można działać! Ministerstwa są podzielone. Koniec końców cierpią przedsiębiorcy i pracownicy, którzy nie mogą w tym chaosie się odnaleźć, a klubowicze do tej pory aktywni tracą miejsca, w których dbali o swoją odporność i zdrowie.